Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Välikysymyskeskustelu haja-asutusalueiden jätevesiasetuksesta
Keskustan ryhmäpuhuja Antti Kaikkonen


KUNNILTA MAALAISJÄRKEÄ JÄTEVESIVAATIMUKSIIN


Merkittävä ongelma keskustelussa olevan seitsemän vuotta sitten annetun jätevesiasetuksen suhteen on valtaisa määrä vääriä käsityksiä. Yleinen luulo on, että joka mummon ja papan on nyt pakko hankkia kymppitonnin laitteistot. Välikysymyksen tekijät ruokkivat näitä vääriä käsityksiä vastuuttomalla tavalla.

Siitä huolimatta tahdon kiittää välikysymyksen tekijöitä siitä, että tämä keskustelu antaa tilaisuuden oikaista niitä vääriä väitteitä, joita on julkisuudessa ja myös välikysymyksessä esitetty. Sosialidemokraateille voi antaa kiitoksen siitä, että he eivät tähän jäteveden hämmentäjien kuoroon ole pahemmin yhtyneet.

Välikysymys vilisee asiavirheitä eikä se tarjoa vaihtoehtoa hallituksen esitykselle. Asetuksen kustannuksista esitetään välikysymyksessä miljardiluokan virhe. Välikysymyksessä esitetään uutta jätevesilakia, mutta ei kerrota sille sisältöä. Arvoisa puhemies, näistä aineksista ei tämän kummoisempaa välikysymystä synny.

Keskusta on saanut aikaan muutoksia

On todettava, että Keskustan eduskuntaryhmä ei ole ollut täysin tyytyväinen jätevesiasetukseen, saatikka siitä tiedottamiseen. Voi suoraan sanoa, että tiedotuksessa on epäonnistuttu. Myös itse asetuksen sisältöön Keskusta on vaatinut muutoksia, jotka nyt ovatkin etenemässä. Asetukseen saadaan nyt tarvittu annos maalaisjärkeä.

Keskustan eduskuntaryhmä on kantanut huolta Enestamin asetuksen puutteista ja ryhmämme on vaatinut joustoa ja kohtuullisuutta etenkin pienituloisten ja iäkkäiden ihmisten jätevesivaatimuksiin. Ympäristöministeri Lehtomäki on toiminut ryhmämme edellyttämällä tavalla. Nyt käsittelyssä olevan esityksen mukaan talousvesien käsittelyn järjestämisestä voisi saada vapautuksen muun muassa korkean iän, pitkäaikaisen työttömyyden, sairauden tai muun sosiaalisen esteen vuoksi. 68 vuotta täyttäneet vapautetaan asetuksen vaatimuksista. Lisäksi kaikille kiinteistöille annetaan kahden vuoden lisäaika laittaa jätevesiasiat kuntoon vuoden 2015 loppuun mennessä. Kiinteistön haltijan omalla perustellulla ilmoituksella toimeenpanoa voi myöhentää neljällä vuodella eli vuoden 2019 loppuun. Käytännössä aikaa on siis hoitaa asiat kuntoon koko tämä vuosikymmen. Jos kunnan suunnitelmissa on yhteisviemärin rakentaminen, kiinteistön ei tarvitse tehdä muutoksia. 
Eduskunnan käsissä on nyt, hyväksymmekö me nämä helpotukset. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä näin pitää tehdä.

Selvyyden vuoksi toistan: Keskustan eduskuntaryhmän ja ympäristöministeri Lehtomäen ansiosta vaatimuksia helpotetaan ja ihmisille annetaan aikaa selvittää omaan kiinteistöönsä kohdistuvat yksilölliset muutostarpeet.

Asiallista neuvontaa erilaisista jätevesiratkaisusta tarvitaan kyllä kipeästi. Hallitus onkin osoittamassa lisärahoitusta neuvontaan ensi vuodelle. On tärkeää, että neuvonta on puolueetonta ja helposti saatavissa.

Kunnan pitää helpottaa puhdistusvaatimuksia kuivanmaan alueilla
Keskustan eduskuntaryhmän mielestä on perusteltua, että rantaan rajoittuvilla kiinteistöillä ja pohjavesialueilla jätevedenpuhdistus hoidetaan hyvin. Keskustan eduskuntaryhmän mielestä kuntien pitää käyttää mahdollisuuttaan helpottaa puhdistusvaatimuksia muilla, kuivanmaan alueilla. Jos vesistöjä ei ole lähimaillakaan, ei ole mielekästä vaatia tiukkaa puhdistustehoa. Tässäkin kohtaa tarvitaan kunnilta maalaisjärjen käyttöä.

Kuntien tulisi tehdä päätökset ripeästi ja asukkaille tulisi selkeästi tiedottaa, mikä puhdistusteho vaaditaan milläkin alueella ja minkä verran kunnat aikovat laajentaa viemäriverkostojaan. Ihmisillä pitää olla tieto siitä, onko omalle alueelle lähivuosina tulossa kunnan viemäri. Näin vältytään tuplainvestoinneilta. 

Yksinkertaiset ratkaisut yleensä riittäviä

Oma harminsa on ollut joukko myyntimiehiä, jotka ovat ainakin kuulopuheiden perusteella lähes pakkomyyneet vempaimiaan. Myös laitteistojen toimivuudessa on ilmennyt parantamisen varaa. Keskustan eduskuntaryhmä painottaa riittävän viranomaisvalvonnan merkitystä siinä, että kuluttajille ei voida myydä mitä sattuu.

Sinänsä näitä paljon puhuttuja pienpuhdistamoja tarvitaan vain pienessä osassa kiinteistöjä. Jos kysymyksessä on vaikkapa kesämökki ilman juoksevaa vettä, ei mitään uusia toimenpiteitä tarvita. Vakituisissa juoksevan veden asunnoissakin usein riittää nykyisen jätevedenpuhdistamisen tarkastus tai pieni perusparannus. Sakokaivoratkaisu ja maaimeytys on toimiva malli useimmissa kiinteistöissä. Oikea ratkaisu löytyy kiinteistön sijainti huomioiden asianmukaisen neuvonnan avulla.

Ihmisiä hämmentäneen väärän tiedon leviämisestä ovat vastuussa eräiden laitekauppiaiden ja lehdistön lisäksi myös jotkut poliittiset päättäjät, jotka ovat kauhistelleet tilannetta ottamatta tarkemmin selvää, mikä on asetuksen todellinen sisältö. Tämän talon – eduskunnan - väellä kuitenkin pitäisi olla oikeaa tietoa käytettävissä. Olisi toivottavaa, että poliittisista syistä ei levitettäisi väärää tietoa ja vääriä käsityksiä. Tämä on erityisen tärkeää juuri niiden maaseudun ihmisten kannalta, joita tämä asetus koskee.

Jätevesimääräyksiä ei ole annettu maaseudun kiusaksi. Tavoitteena on turvata haja-asutusalueiden ihmisille puhdas kaivovesi ja lähiympäristö sekä vesistöjen suojelu. Viime viikolla professori Tuula Tuhkanen Tampereen teknillisen yliopiston bio- ja ympäristötekniikan laboratoriosta muistutti, että merkittävä määrä suomalaisia saattaa nauttia vuosittain ulosteperäistä vettä. Haluavatko välikysymyksen allekirjoittajat todella, että näin jatketaan?

Vesihuoltoverkot kuntoon tällä vuosikymmenellä
Myös taajamien asukkaille on tullut ja tulee jatkossakin kustannuksia, kun kaupungit joutuvat investoimaan entistä tehokkaampiin puhdistamoihin ja siirtoviemäreihin. Keskustan mielestä kuntien tulee tehostaa kunnallisten puhdistamoidensa toimintaa ja mahdollisuuksien mukaan laajentaa vesihuoltoverkostojaan. Eduskuntaryhmämme edellyttää, että uusiin siirtoviemärihankkeisiin osoitetaan ensi vuodelle lisää rahoitusta. Vesihuoltohankkeiden edistäminen on meille tärkeä asia myös ensi vaalikaudella. Vesihuoltoverkot pitää laittaa nyt tällä vuosikymmellä kuntoon, ja se on sitten siinä.

Jätevesiasioiden kuntoon laitto edellyttää nyt monelta meistä suomalaisista huomiota ja monelta käytännön toimenpiteitäkin. Siitä on kuitenkin lopulta hyötyä paitsi meille itsellemme ja naapureillemme, kyse on myös siitä, että jätevesien käsittelyyn tehdyt investoinnit ovat vastuunkantoa tulevistakin sukupolvista. Kyse on ihmisten terveydestä ja luontoarvojen kunnioittamisesta. Keskustan eduskuntaryhmä toivoo, että kaikki voisivat nyt olla näissä talkoissa mukana.