Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

 

Jätevesilainsäädäntö eduskuntakeskustelussa 1.2.2011

Antti Kaikkosen puheenvuoro

 

”Olen tyytyväinen siihen, että alkuperäinen, kiistelty, haja-asutusalueiden jätevesiasetus tullaan kumoamaan ja korvaamaan uudella lainsäädännöllä ja asetuksella. Tämä ratkaisu on hyvä kompromissi vaikeiden käsittelyvaiheiden jälkeen ja tältä pohjalta voimme jatkaa eteenpäin.

 

Pakettiin saatiin nyt aimo annos maalaisjärkeä ja kohtuullisuutta. Silti myös vesiensuojelussa päästään eteenpäin. Uuden lain myötä lähtökohtana on alempi vaatimustaso, joka on yleensä saavutettavissa varsin kohtuullisin muutostoimenpitein.

 

Herkillä ranta- ja pohjavesialueilla voidaan edellyttää tiukempaa puhdistustasoa kunnan määräyksellä. Itse pidän tätä toimivana ratkaisuna. Tämä on myös se perusajatus, jota itse viime syksynä esitin Keskustan ryhmäpuheenvuorossa, kun asiasta keskusteltiin.

 

Lievempien vaatimusten mukaiseen puhdistuksen tasoon päästään sakokaivoilla maaperäkäsittelyineen tai vastaavalla käsittelyjärjestelmällä.

 

Yli 68-vuotiaiden vapauttaminen jätevesiasetuksen vaatimuksista on saanut osin ristiriitaisen vastaanoton. Itse en näe asiaa negatiivisena, vaikka siihen tiettyjä porsaanreikiä mahdollisesti liittyykin. Kiinteistöllä ei tarvitse kunnan viemäriverkoston laajenemisen aikana tehdä muutoksia. On myös syytä muistaa, että tulevalle viisivuotiskaudelle on esitetty huomattavasti enemmän rahaa viemärirakentamiseen. Tarvetta onkin käynnistää pikaisesti iso, kansallinen viemäröintiohjelma.

 

Vanhoilla kiinteistöillä on aikaa toteuttaa lain vaatimat uudistuksen vuoden 2016 alkuun mennessä. Aikaa on siis vielä, mutta ei tuhlattavaksi. Pidän erityisen tärkeänä, että kansalaiset, joita jätevesiasia koskettaa, saavat asianmukaista neuvontaa. Se tulee hoitaa tehokkaasti ja sen on oltava kaikkien saatavilla. Sen ei tule joutua byrokratian syövereihin vaan neuvonnan on toimittava moitteettomasti ja vaivattomasti.

 

Toivon, että vesiensuojeluyhdistysten ja muiden järjestöjen asiantuntemusta voitaisiin hyödyntää neuvonnassa. Heillä on siitä usein vuosien kokemus, jota ei kannata sivuuttaa.

 

Arvoisa puhemies!

 

Jätevedet kuormittavat vesistöjä. On itsestään selvää, että niiden puhdistamisesta on huolehdittava. Puhdistaminen vaikuttaa niin elinympäristön viihtyisyyteen kuin luonnon virkistyskäyttöönkin. Usein jätevesipuheissa on asetelma, jossa mummon mökit pienine päästöineen ja maatalous laitetaan samaan lauseeseen kuvastamaan asetuksen epäkohtia. Tiedon lisääntyessä kokonaiskuva jätevesiasetuksesta lienee kuitenkin kirkastunut ja monia vääriä käsityksiä on pystytty korjaamaan. Näistä suurimpia lienee puhdistamoiden hinnat – kaikkien kun ei todellakaan ole hankittava kymppitonnin maksavaa puhdistamoa, varsinkaan nyt ympäristövaliokunnan tekemien lievennysten jälkeen.

 

Jätevesien puhdistamisvaatimus ei ole ihmisten kiusaamista vaan sekä ihmisten että luonnon parhaaksi tehtävä toimenpide. Kukaan ei varmasti halua juoda likaista kaivovettä tai uida likaisessa vedessä. Se on myös terveysriski.

 

Jätevesien puhdistaminen on yhteispeliä. Kaikki haluavat puhtaan ympäristön ja puhdasta vettä. Sen eteen on myös jokaisen kannettava kortensa kekoon. NIMBY (not in my backyard) -ajattelutapa ei sovi tähän. Lainsäädännön on kuitenkin oltava kohtuullista. Pienituloisilla on mahdollisuus saada korjausavustusta jätevesien käsittelyjärjestelmän rakentamiseen – tukijärjestelmässä on kylläkin vielä kehitettävää. Se on kuitenkin jo itsessään hyvä asia.

 

Arvoisa puhemies, nyt saadaan aikaan lainsäädäntöön ja asetukseen sellaiset muutokset, että pääsemme viimein tässä vaikeassa, mutta tärkeässä asiassa eteenpäin.