Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

PUHE VALTIONEUVOSTON IMASTO- JA ENERGIAPOLIITTISTA SELONTEKOA KÄSITTELEVÄSSÄ KESKUSTELUSSA 2.2.2011

 

Arvoisa puhemies!

 

Ilmastonmuutos on politiikassa(kin) poikkeuksellisen suuri haaste.

 

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittinen selonteko käsittelee tulevaisuuden ilmasto- ja energiapoliittisia linjauksia varsin kiitettävällä tavalla. Tarkastelun aikaväli on pitkä, mikä antaa tilaa eri skenaarioiden monipuoliselle tarkastelemiselle. Myös kansan ääntä on ainakin yritetty kuulla erilaisten kyselyiden, paneeleiden ja työpajojen avulla, mitä pidän erityisen tervetulleena asiana. Ilmasto- ja energiakysymykset tulee tehdä mahdollisimman helposti käsiteltäväksi  ja käsitettäväksi. Vain ymmärtämällä asioiden luonteen voi jokainen itse tehdä kohdallaan ympäristön kannalta kestävimmät ratkaisut. Päätöksentekijöiden taas tulee tietää, millaisia näkökulmia kansalaisilla on näihin kysymyksiin.

 

Hallituksen ilmasto- ja energiastrategia tarkastelee päästötavoitteisiin pääsemistä vuoteen 2020 saakka ja selonteko jatkaa linjauksia siitä eteenpäin vuoteen 2050 saakka. Tarkasteluajanväli on siis huomattavan pitkä – niin kuin pitää ollakin. Ilmastonmuutos on todellisuutta jo nyt, mutta toimivilla ratkaisuilla sitä voidaan vielä hillitä. Pahin ei ole vielä tapahtunut – eikä tule tapahtumaan, jos ilmastonmuutoksen torjuntaan saadaan valjastettua uusin teknologia ja julkiset ohjauskeinot, joissa kukin ihminen kantaa kortensa kekoon päästöjen vähentämisessä. Esimerkiksi ajatus erillisestä ilmastolaista on varmasti harkinnan arvoinen esitys.

 

 

Taloustaantuma ei saa olla este ilmastonmuutoksen torjunnassa. Toiminta ja kulut nyt maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa. Eikä ilmastotalkoita tule nähdä pelkästään menoeränä: se on myös mahdollisuus. Se on mahdollisuus vientimahdollisuuksien kehittämiselle biotalouden saralla, uusien työpaikkojen luomiselle ja energiaomavaraisuudelle. Vähäpäästöisyyteen voi ja pitää pyrkiä hyvinvoinnista tinkimättä. Itse asiassa, hyvinvointi voi sen myötä myös lisääntyä, kun tuotanto on tehokkaampaa ja kestävämmällä pohjalla. Se on myös olennainen asia ihmisten terveydelle.

 

Arvoisa puhemies!

 

Valtioneuvoston ilmasto- ja energiapoliittisessa selonteossa on tehty linjauksia, joilla ilmastokuormitusta voidaan vähentää. Mainittu on muiden muassa ilmastonäkökulman vahvistaminen valtion talousarvioiden laadinnassa, ilmastopoliittista päätöksentekoa tukevan tutkimuksen lisääminen, toimintamalli julkishallinnon ilmastoviestinnän koordinoimiseksi, ilmastonäkökulman vahvistaminen koulutuksen kaikilla tasoilla, kuntien velvoite laatia oma ilmasto-ohjelma ja niin edelleen. Linjauksissa painotetaan siis velvollisuutta, valistamista ja vastuuta.

 

Selonteon skenaariot ulottuvat pitkälle aikajänteelle. Tulemme tekemään paljolti samoja asioita kuin nytkin vielä neljän vuosikymmenen kuluttua. Kuten selonteossa on visioitu, voidaan ne tehdä kuitenkin nykyistä tehokkaammin ja vähäpäästöisemmin; autoilun tulevaisuus on sähkössä ja uusiutuvassa energiassa, taloista tulee tehdä entistä energiatehokkaampia ja teollisesta tuotannosta vähäpäästöisempää.

 

Arvoisa puhemies!

 

Selonteossa on mainittu toimenpiteinä päästöjen vähentämiseksi päästöjä hillitsevien verojen kehittäminen ja liikenteen taloudellisen ohjauksen painopisteen siirtäminen auton käyttöön. Molemmat ovat kannatettavia toimenpiteitä, mutta ne eivät saa rasittaa yksittäisen kansalaisen rahapussia kohtuuttomasti. Joukkoliikennettä on kehitettävä ja lisättävä toimivalla tavalla ennen kuin esimerkiksi ruuhkamaksuja voidaan ottaa käyttöön. Kun joukkoliikenteen käyttöä halutaan ruuhkaseuduilla lisätä, täytyy myös lisätä itse joukkoliikennekulkuneuvojen määrää, jotta ihmiset voivat niitä vaivattomasti käyttää. Esimerkiksi pääradan junat ovat työmatkaliikenneaikaan jo nyt tupaten täynnä. Nimimerkki ”Kokemusta on”.

 

Arvoisa puhemies!

 

Yhdyn selonteon näkemykseen, jonka mukaan EU:n asemaa kansainvälisessä ilmastonsuojelussa on vahvistettava. Suomen on osaltaan oltava mukana kansainvälisissä päästötalkoissa. Maamme voi olla siinä myös edelläkävijä, mikä ei tarkoita samaa asiaa kuin mallioppilas.

 

On tärkeää painottaa ilmastokeskustelussa kehitysmaiden roolia. Ne tarvitsevat rahoitustukea sopimuksiin sitoutuakseen ja tarvittavien investointien hankkimiseksi. Kehitysmaille tulee antaa valmiuksia harjoittaa kestävää ilmastopolitiikkaa ja tärkeä avain siinä on uuden teknologian hyödyntäminen. Kestävä ratkaisu ei ole laastarin laittaminen epäkohtiin vaan kehitysmaat täytyy saada itse aktivoitua käyttämään uusinta teknologiaa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

 

Vaikka selonteossa on listattu keinoja päästövähennyksiin pääsemiseksi, kaipaisin silti niiltä hieman enemmän konkretiaa. Mutta kyllä sitäkin jonkun verran löytyy. Esimerkiksi on hyvä, että tulevaisuusvaliokunta ponnessaan edellyttää edellyttää hallitukselta

toimia puutuotealan tuotannon ja viennin edistämiseksi sekä erityisesti puurakentamisen osaamisen ja työpaikkojen lisäämiseksi. Samaan tapaan laajemminkin tarvitaan konkreettisia poliittisia päätöksiä monella rintamalla.

 

Koska selonteko on pitkälle tulevaisuuteen katsova, ei kaikkia tärkeitä seikkoja ole voitu tai pystytty huomioimaan. Ruoantuotanto, metsät ja biodiversiteetti kysymykset olisivat voineet olla näkyvämmin esillä tässä selonteossa. Silti tämä on aivan hyvä pohja jatkolle. Oleellista on, mihin kaikkeen konkreettiseen edistykseen ja myönteisiin päätöksiin tämä johtaa. Se jää nähtäväksi.