Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

TOIMENPIDEALOITE

Pienyrittäjien vuosilomarahalain palauttaminen

Eduskunnalle

 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain (408/1977) mukaan vuosilomarahaan oli oikeutettu pienyrittäjä, jolla ei ollut mahdollisuutta pitää yritystoiminnastaan vuosilomaa ilman taloudellista tukea. Pienyrittäjäksi määriteltiin henkilö, jolla on yrittäjien eläkelaissa (468/1969) tarkoitettu vakuutus.

 

Pienyrittäjän vuosilomarahasta annetun lain mukaan lomarahaan oli oikeutettu yrittäjä, jolla oli lomakautta edeltäneen kalenterivuoden aikana ollut säännöllisesti enintään yksi perheen ulkopuolelta palkattu työntekijä. Vuosilomarahaa sai anoa pienyrittäjä, jonka viimeksi toimitetussa verotuksessa vahvistettu verotettava tulo ei ylittänyt valtioneuvoston määrittelemää enimmäistulon määrää.

 

Vuosilomarahaa maksettiin minimissään neljältä ja enintään kahdeksalta työpäivältä sen mukaan kuin yrittäjä oli hyväksyttävästi osoittanut pitämänsä vuosiloman pituuden. Pienyrittäjän vuosilomarahasta annettua lakia on viimeksi sovellettu lomakaudella 1993−1994. Lakia jätettiin soveltamatta vuosina 1993, 1995 ja 1997 osana toimenpiteitä, joilla tähdättiin julkisentalouden tasapainottamiseen. Vuoden 1998 valtion talousarvioon liittynyttä lakia pienyrittäjän vuosilomarahan soveltamatta jättämisestä (968/1997) jatkettiin vuoden 1999 loppuun saakka. Sitä koskevaa hallituksen esitystä käsiteltiin sosiaali- ja terveysvaliokunnassa, jossa kuultiin asiasta myös yrittäjien keskusjärjestöä. Asiassa kävi ilmi, että lomarahan hakemusmenettely koettiin hankalana ja sen määrä niin vähäisenä, ettei se turvannut täysipainoisen loman viettämistä. Pääministeri Lipposen II hallituksen ohjelmaan kirjattiin, että pienyrittäjien ja ammatinharjoittajien sosiaaliturvaa ja rahoitusta tulisi selvittää.

 

Pienyrittäjien vuosilomaraha-asia ei kuitenkaan ole edennyt vuosikymmeneen suuntaan tai toiseen. Vaikka itse yrittäjäkentälläkin on hajanaisia näkemyksiä siitä pitääkö yrittäjien lomia tukea yhteiskunnan varoin, on kuitenkin perusteltua turvata lomaraha myös pienyrittäjille. Lomarahan pitää olla asianmukaisen suuruinen ja sen hakemisen pitää olla yksinkertaista. Nykytilannetta ei voi pitää millään mittarilla katsottuna oikeudenmukaisena.

 

 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

 

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin pienyrittäjien vuosilomasta annetun lain palauttamiseksi.

 

Helsingissä 12. päivänä toukokuuta 2011

 

Antti Kaikkonen /kesk