Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

KIRJALLINEN KYSYMYS

Suunnitelmat lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoisalojen yhdistämiseksi

Eduskunnan puhemiehelle

 

Opetusministeriössä ja sosiaali- ja terveysministeriössä suunnitellaan lasten- ja nuorisopsykiatrian yhdistämistä yhdeksi erikoisalaksi. Suunnitelma on kyseenalainen, sillä Suomeen on vuosikymmenten saatossa rakennettu monipuolinen nuorisopsykiatrinen palvelujärjestelmä, jonka yhdistäminen lastenpsykiatriaan ei ole tarkoituksenmukaista tai järkevää.

 

Lastenpsykiatriasta tuli Suomessa lääketieteellinen erikoisala vuonna 1955. Poliklinisia psykiatrisia palveluita tarvinneita nuoria hoidettiin lähinnä lastenpsykiatrian poliklinikoiden yhteydessä. Palveluiden käyttö jäi kuitenkin melko vähäiseksi, sillä nuoret eivät halunneet tai osanneet käyttää tarjolla olleita palveluita. Vaativampia, osastohoitoa tarvinneita nuoria hoidettiin heidän tarpeisiinsa sopimattomilla aikuispsykiatrian osastoilla.

 

Nuorten erityistarpeisiin alettiin kiinnittää huomiota vuosien saatossa ja nuorisopsykiatriasta tuli vuonna 1979 lääketieteellinen erikoisala. Vuonna 1991 voimaan tullut erikoissairaanhoitolaki vauhditti nuorisopsykiatrian kehittymistä valtakunnallisesti. Positiivisesta kehityksestä huolimatta avun tarvitsijoita on vielä runsaasti ja järjestelmä vaatii kehittämistä. Nuorilla (13-22-vuotiaat) mielenterveyden ongelmat ovat huomattavasti yleisempiä kuin lapsilla; nuoruusiässä psyykkisten häiriöiden määrä kaksinkertaistuu lapsuusikään verrattuna. Tutkimusten mukaan jopa 20-30 prosenttia nuorista kärsii nuoruusiän kymmenen kehitysvuoden (13-22) aikana jostakin psyykkisestä oireilusta.

 

Lapsuus ja nuoruusikä eroavat elämänvaiheina toisistaan niin aivojen biologian, kehitystehtävien kuin lääke sekä psykososiaalisten hoitojen osalta. Nuoruusiässä ihminen kohtaa monia haasteita ja kehitystehtäviä kuten seksuaalisuuden ja seksuaalisen identiteetin järjestämisen, itsenäistymisen lapsuuden vanhemmista, suuntautumisen ikätovereihin sekä koulutukseen ja ammattiin liittyvien valintojen tekemisen.

 

Lasten- ja nuorisopsykiatrian koulutuksen ja palveluiden yhdistäminen synnyttäisi liian laajan toimialan. Muissa EU-maissa tällaista toimialaa ei ole. Yhdistämisen vaarana on koulutuksen ja tutkimuksen laadun heikkeneminen, nuorisopsykiatrian hoitojärjestelmän ja erityisesti nuoruusikäisille kehitettyjen hoitomuotojen ja palveluiden romuttuminen ja työvoiman saannin vaikeutuminen. Nykyään tapetilla on keskustelu nuorten syrjäytymisestä ja liian varhaisesta, psyykkisistä syistä johtuvasta, eläköitymisestä. Ei ole millään mittarilla tarkasteltuna perusteltua yhdistää lasten- ja nuorisopsykiatrian aloja, kun tarve niiden yksilöidyille palveluille on koko ajan entistä suurempaa.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta lasten- ja nuorisopsykiatria pysyvät jatkossakin omina erikoisaloinaan?

 

Helsingissä 4 päivänä tammikuuta 2012

Antti Kaikkonen /kesk