Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

KIRJALLINEN KYSYMYS

VR-Yhtymän johdon bonusohjelma ja Suomen ilmasto- ja liikennepoliittiset tavoitteet

Eduskunnan puhemiehelle

 

Suomi on EU:n jäsenvaltiona sitoutunut kasvihuonekaasujen päästöjen vähennyksiin ja osana vähennyksiä on liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Tavoitevuosi 2020 on niin lähellä, että aivan merkittäviä rakenteellisia ja teknisiä muutoksia liikenneverkkoon ja ajoneuvoihin ei ole mahdollista tehdä. Siten avainasemassa on ihmisten ja tavaroiden liikkumistottumusten muutokset nykyisen liikennejärjestelmän ja liikennemuotojen puitteissa.

 

Rautatieliikenne on olemassa oleva ja käyttövalmis liikennemuoto, jossa energian kulutus ja ilmastopäästöt kuljetussuoritetta kohden ovat alhaiset. Liikenne- ja viestintäministeriö onkin ilmastopoliittisessa ohjelmassaan asettanut rautatieliikenteelle selkeitä tavoitteita.

Valtion omistajaohjaus näyttää tällä hetkellä odottavan Suomen rautatieliikenteen hoitavalta VR-Yhtymältä ainoastaan maksimaalista taloudellista tulosta.

 

Omistajaohjauksen tavoitteet tulevat räikeästi näkyviin VR-Yhtymän johdon bonusohjelmassa. Siinä johtoa palkitaan yksinomaan kirjanpidollisen tuloksen perusteella. Liiketaloudesta tiedetään, että monopoliasemassa olevan yrityksen kirjanpidollinen voitto maksimoituu alhaisella toiminnan laajuudella, ei niinkään maksimaalisella junaliikenteen osuudella Suomen liikennejärjestelmässä. On myös huomioitava, että tuloslaskelmassa esitetty tulos ei välttämättä kuvaa yrityksen toiminnan todellista tuloksellisuutta.

 

Valtion omistajuuden tarkoituksen tulisi olla VR:n kaltaisella toimialalla ennemmin strateginen ja hyvät palvelut suomalaisille varmistava kuin taloudellista voittoa tavoitteleva. On pohdittava onko ylipäätään tarkoituksenmukaista, että omistajaohjaus asettaa monopoliasemassa olevan VR-Yhtymän toiminnan tavoitteeksi rahan tuottamisen valtion kassaan sen sijaan, että tarkoitus on toteuttaa hyväksyttyä ilmasto- ja liikennepolitiikkaa, jossa VR-Yhtymällä on merkittävä tehtävä.

 

 

 

 

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitä hallitus aikoo tehdä VR-Yhtymän johdon bonusohjelmalle, jotta se ohjaa yhtymän toimintaa Suomen tekemien valtiosopimusten ja Suomessa hyväksyttyjen ilmasto- ja liikennepoliittisten tavoitteiden mukaiseen toimintaan eli maksimoimaan junaliikenteen osuuden niin henkilö- kuin rahtiliikenteessäkin?

 

Helsingissä 15 päivänä helmikuuta 2012