Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kuljettajien ammattipätevyysvaatimukset

Eduskunnan puhemiehelle

 

Laki- ja asetus kuljettajan ammattipätevyydestä tulivat voimaan 1.8.2007. EU-direktiiviin perustuva lainsäädäntö pitää sisällään vaatimukset perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ja säännöllisestä jatkokoulutuksesta. Suomessa ei ole aiemmin ollut pakko hankkia erillistä kuljettajan ammattiin liittyvää koulutusta, pelkkä auton kuljettamiseen oikeuttava ajokortti on riittänyt. Direktiivin tarkoituksena on harmonisoida maanteiden tavara- ja henkilöliikenteen kuljettajien koulutuksen vähimmäistaso. Kuljettajan ammattipätevyysvaatimuksen pyrkimyksenä on edistää turvallisuutta, ympäristöystävällisyyttä ja kuljetusten laatua. Se tarjoaa myös mahdollisuuden työturvallisuuden parantamiseen.

 

Ammattipätevyyden peruskoulutus on tullut pakolliseksi kaikille uusille tavara- ja henkilöliikenteeseen tarkoitettujen ajoneuvojen kuljettajille henkilöliikenteessä 10.9.2008 lähtien ja tavaraliikenteessä 10.9.2009 alkaen. Perustason ammattipätevyyden hankkimisesta ovat vapautettuja kuljettajat, joiden linja-auton ajo-oikeus on alkanut ennen 10.9.2008 ja joiden kuorma-auton ajo-oikeus oikeus on alkanut ennen 10.9.2009. Heidän tulee sen sijaan suorittaa jatkokoulutus, jolla turvataan ammattipätevyyden voimassaolon jatkuminen. Tämä 35 tunnin jatkokoulutus tulee olla suoritettuna henkilöliikenteessä 10.9.2013 ja tavaraliikenteessä 10.9.2014 mennessä.

 

Perustason ammattikoulutuksessa opetuksen kokonaismäärä on 280 tuntia, josta henkilökohtaisen ajo-opetuksen osuus tulee olla vähintään 20 tuntia.. Asetuksessa kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä sanotaan koulutuksen sisällön osalta, että "koulutukseen on sisällytettävä ennakoivan ajamisen opetusta turvallisen, taloudellisen ja ympäristöystävällisen ajotavan edistämiseksi sekä liikenteen riskitekijöiden tunnistamisen kehittämiseksi, vaaratilanteiden välttämiseksi ja onnettomuustilanteissa toimimiseksi ja niiden seurausten lieventämiseksi."

 

Ammattipätevyysvaatimukset ja lisäkoulutus ovat sinänsä erinomaisia ja kannatettavia asioita. Kaikilla kuljettajilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta ajallisesti tai taloudellisesti hankkia vaadittuja koulutuksia. Tilanne on hankala esimerkiksi osa-aikaisille kuljettajille, jotka eivät harjoita kuljettajan ammattia täyspäiväisesti. Jotkut ammattilaiset myös kokevat lisäkoulutuksen saannin erittäin hankalaksi. Vaarana on, että kuskit eivät ajallisten, koulutuksellisten ja taloudellisten resurssien puuttuessa hakeudu jatkokoulutukseen.

 

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kuljettajien jatkokoulutus on toteutettavissa taloudellisesti ja ajallisesti kohtuullisissa resursseissa?

 

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2012

Antti Kaikkonen /kesk