Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977205 kpl
Share |

KIRJALLINEN KYSYMYS

Osa-aikaeläkkeen joustavoittaminen

Eduskunnan puhemiehelle

 

Ikääntyneellä työntekijällä ja yrittäjällä on mahdollisuus vähentää työmääräänsä siirtymällä osa-aikatyöhön ja hakemalla työn rinnalle osa-aikaeläkettä. Osa-aikaeläkkeen saamisehdoissa on hieman eroavaisuuksia yksityisellä ja julkisella sektorilla. Kunnan, valtion, kirkon tai Kelan palveluksesta voi jäädä osa-aikaeläkkeelle, kun on täyttänyt 60 vuotta. Jyrki Kataisen hallitus on kuitenkin nostamassa vuonna 1954 tai sen jälkeen syntyneiden osa-aikaeläkeikärajaa vuodella, 61 vuoteen. Ikärajan nostoa perustellaan työurien pidentämiseen tähtäävillä toimilla.  Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen edellyttää myös työjärjestelyistä sopimista työnantajan kanssa. Osa-aikatyön ansioiden on oltava vähintään 35 % ja enintään 70 % kokoaikatyön vakiintuneesta ansiotasosta, kuitenkin vähintään 269,09 euroa kuukaudessa.  Osa-aikaeläkkeelle siirtyvä ei voi saada muuta lakisääteistä eläkettä. Perhe-eläke tai itse maksama vapaaehtoinen eläke eivät estä osa-aikaeläkkeen saamista. Osa-aikaeläkkeen saaminen jatkuu 68 ikävuoteen asti, jos osa-aikatyö jatkuu. Ennen osa-aikatyöhön siirtymistä on oltava kokoaikatyössä kuusi kuukautta ja ansioiden on oltava vähintään 1291 euroa kuukaudessa.

 

Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen on erinomainen kädenojennus yhteiskunnassamme, jossa aivan liian paljon ollaan joko kokonaan töissä tai kokonaan työelämän ulkopuolella. On hyvä, että tähän väliin tarjotaan kultaisen keskitien vaihtoehto. Järjestelmässä on kuitenkin tiettyjä epäloogisia jäykkyyksiä, jotka vaativat korjaamista. Osa-aikaeläkkeelle pääsy edellyttää, että viimeisen 18 kuukauden aikana on ollut töissä vähintään 12 kuukautta. Osa-aikaeläkkeellä tehtävissä töissä ei saa olla yli kuuden viikon katkosta. Tämä on hankalaa erityisesti kausiluonteisilla aloilla, joilla töitä on vain osaksi vuotta ja joissa asiantuntevan henkilöstön saamisessa on ongelmia. Kausiluonteisia töitä on Suomessa runsaasti sääolosuhteiden suurten vaihteluiden vuoksi. Kausiluonteisten alojen kuten laskettelukeskus-, golf-, kelkkailu- ja veneily-yrittäjien asema on erityisen vaikea työvoiman saannin suhteen, kun töitä ei riitä koko vuodeksi. Osa-aikaeläke ja osa-aikatyöskentely hyödyttävät säädöstensä vuoksi vain koko vuoden toiminnassa olevia stabiileja aloja. Osa-aikaeläkkeen sääntöjä tulisikin joustavoittaa siten, että henkilöllä olisi mahdollisuus olla esimerkiksi puoli vuotta, tai muutama kuukausi, töissä ja vastaavasti saman verran vapaalla. Tällä helpotettaisiin kausialoilla asiantuntevan työvoiman saantia, edesautettaisiin ja lisättäisiin terveiden eläkeläisten vapaaehtoista työssäkäyntiä ja kerättäisiin lisää verotuloja.  Nyky-Suomessa, jossa koko ajan peräänkuulutetaan sitä, että työnteon pitää olla kannattavaa, kannustavaa ja motivoivaa, ei ole riittävästi kiinnitetty huomiota osa-aikaeläkkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin. Järjestelmä kaipaa joustavoittamista työssäolojaksojen- ja taukojen sekä eläkeläisten tuloverotuksen ja työnantajamaksujen suhteen.

 

Ruotsissa asiaan on havahduttu. Siellä nykyinen hallitus leikkasi reilusti yli 65-vuotiaiden tuloverotusta ja vähensi työnantajamaksuja. Toimenpiteiden seurauksena kymmenille tuhansille eläkeläisille on ollut kannattavaa mennä töihin. Kokemusten mukaan he ovat erittäin tyytyväisiä tähän mahdollisuuteen. Systeemi ei ole vienyt työpaikkoja nuorilta ja se on ollut yksi hyvä keino valtion kestävyysvajeen paikkaamiseen. Ruotsin valtiovarainministeri Anders Borg on kuvaillut toimenpiteitä erittäin kannattavaksi yhteiskunnalle.

 

 

 

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitä hallitus aikoo tehdä osa-aikaeläkkeen sääntöjen joustavoittamiseksi ja eläkeläisten ja työnantajien kannustamiseksi osa-aikaisen työnteon mahdollisuuteen?

 

 

Helsingissä 4. päivänä huhtikuuta 2012

 

Antti Kaikkonen /kesk