Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977206 kpl
Share |

KIRJALLINEN KYSYMYS

Rahapeliriippuvaisten hoito Suomessa

Eduskunnan puhemiehelle

 

On olemassa monia erilaisia riippuvaisuuksia. Jotkut tulevat riippuvaiseksi nautintoaineista, toiset erilaisista toiminnoista. Päihderiippuvuudessa ihminen jää koukkuun sekä fyysisesti että psyykkisesti. Toiminnallisissa riippuvuuksissa riippuvuudet muodostuvat välitöntä tyydytystä tuottaviin toimintoihin, joihin ei liity kemiallisen aineen nauttimista.  Yksi toiminnallinen riippuvuus on rahapelien pelaaminen. Ne voivat silloin tällöin harrastettuna olla mukavaa ajanvietettä. Valitettavasti osalle suomalaisista pelaaminen muodostuu pakonomaiseksi peliongelmaksi. Arviolta jopa 130 000 suomalaisella on jonkinasteinen rahapeliongelma. Rahapeliriippuvuuden tunnistaminen on vaikeaa, koska pelaajat pyrkivät useimmiten salaamaan ongelmansa sen tuottaman häpeän vuoksi.

 

Rahapeliriippuvuudesta seuraa usein vakavia psyykkisiä, fyysisiä, sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia. Niihin linkittyy usein myös toisia samankaltaisia ongelmia kuten masennusta ja päihdeongelmia, mikä tuo erityisiä haasteita palvelujärjestelmälle asiakkaan kokonaisvaltaisessa auttamisessa. Ongelmapelaajan riippuvuus johtaa monesti taloudellisen tilanteen heikentymiseen, tai vaikkapa opintojen suorittamisen ja työnteon laiminlyöntiin sekä fyysisiin ja psyykkisiin ongelmiin. Rahapeleihin vakavasti koukkuun jäänyt ihminen tarvitsee apua.

 

Ammatillista apua rahapeliriippuvuuden aiheuttamiin ongelmiin on periaatteessa mahdollista saada mm. A-klinikoilta ja mielenterveystoimistoista sekä vertaistukiryhmistä. Käytännössä tilanne näyttää olevan se, että apua ei ole saatavilla kaikille sitä tarvitseville. Kuntien kautta hoitoon pääsy on vaikeaa.

 

Hallitus on päättänyt kehysriihessä, että se ryhtyy siirtämään Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) voittovaroista 30 miljoonaa euroa vuosittain valtion budjettiin. Kehysriihessä tehty päätös RAY:n varojen suhteen luo paineita kasvattaa tuottoja. Se on ristiriitaista haittojen ehkäisyn ja hallitusohjelmaan kirjatun yksinoikeusjärjestelmän säilyttämistavoitteen näkökulmasta katsottuna.

 

Nykyisen rahapelijärjestelmämme säilyttämistä on perusteltu rahapelaamisesta aiheutuvien haittojen kurissa pitämisellä ja tuottojen ohjaamisella yhteiseen hyvään. Näin sen pitääkin olla.

 

Ongelman luojien pitää myös kantaa kortensa kekoon haitallisten seurausten korjaamisessa. Hallitusohjelmassa on pureuduttu rahapelihaittojen eri osa-alueisiin. Samalla pinnan alla kytee huoli siitä, että johtaako tuottojen kasvattamisen paine kuitenkin entistä suurempiin rahapeliongelmiin ja niiden lieveilmiöihin.

 

Suomessa rahapelien kulutus on jo nyt Euroopan huippua. Vaikka pelaamisesta aiheutuvien haittojen syihin ja seurauksiin on viime vuosina pureuduttu rahallisesti yhä enemmän, kasvava palveluiden tarve ja hoitopalveluiden saamisen eriarvoisuus alueellisesti kaipaavat nopeita ratkaisuja. Kuntien vastuulla olevat ongelmapelaajia auttavat palvelut ovat heikolla tolalla.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta budjettiin ohjatut pelivarat kohdennetaan rahapeliongelmista kärsivien hoitopalveluiden järjestämiseen tai muilla keinoin varmistetaan se, että vakavasti rahapeliriippuvaiset ihmiset saisivat ongelmaansa apua?

 

Helsingissä 7.  päivänä toukokuuta 2012

 

Antti Kaikkonen /kesk