Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 13.11.2012:

Opettajien työllisyyttä tukevat toimet

Eduskunnan puhemiehelle

Hallitusohjelman tavoitteena on kehittää suomalaisia maailman osaavimmaksi kansaksi vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi tavoitteena on vähentää koulutuksen periytyvyyttä, nuorisotyöttömyyttä ja ehkäistä syrjäytymistä sekä lisätä yhteiskunnallista ja alueellista tasa-arvoa. Nämä tavoitteet mahdollistetaan panostamalla laadukkaaseen koulutukseen. Opettajat ovat keskeinen osa laadun takaamisessa, ja myös opettajien osaamisen jatkuva kehittäminen on tärkeää.

Hallituksen teot eivät kuitenkaan vastaa hallitusohjelman tavoitteita, sillä tällä hallituskaudella opetusalaan kohdistuvat suuret leikkaukset. Tämän seurauksena opetusalalla työskentelevät elävät suuressa epävarmuudessa oman työpaikkansa osalta. Päätettyjen leikkausten takia muun muassa jo noin 25 ammattikorkeakoulussa YT-menettelyitä joko suunnitellaan, käydään tai on jo käyty. Myös tulevan vuoden budjettileikkaukset näyttävät kohdistuvan lähes kokonaisuudessaan henkilöstöön vähentäen ammattikorkeakouluista noin 1700 henkilötyövuotta. Tämä heikentää väistämättä ammattikorkeakoulujen toiminnan laatua. Leikkaustoimet ovat koskettaneet jo vuonna 2012 yhteensä 1142 henkilöä. Opettajia on irtisanottu, osa-aikaistettu ja lomautettu. Lisäksi yli 400 opettajan määräaikaista työsuhdetta ei ole jatkettu. Huomattavaa on, että nämä toimet ovat tapahtuneet nykyisillä resursseilla, jotka ensi vuodeksi pienenevät entisestään.

Myös ammatillisissa oppilaitoksissa ja aikuiskoulutuskeskuksissa YT-neuvottelut ovat käynnistyneet tai jo käyty 26 organisaatiossa. Aikuiskoulutuksessa on irtisanottu 400 henkilöä ja joka viides opettaja on työtön. Aikuiskoulutuksen tarve on kuitenkin yhä suurempi, sillä noin 300 000 aikuista on vailla toisen asteen tutkintoa. Tällä tutkinnottomien ryhmällä on erityisen suuri riski pitkäaikaistyöttömyyteen. Aiemmin taloudellisen taantuman aikaan aikuiskoulutus on toiminut puskurina työttömyydelle; se on auttanut ihmisiä työllistymään sekä ylläpitämään osaamistaan ja työkykyään. Tulevilla aikuiskoulutuksen leikkauksilla on siten haitallinen vaikutus myös yritysten kilpailukykyyn ja ihmisten hyvinvointiin sekä alueiden elinvoimaisuuteen.

Kaikilla koulutusasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa ollaan tällä hetkellä sen tosiasian edessä, että vähemmällä rahalla on koulutettava enemmän ihmisiä. Ryhmäkokoja kasvatetaan jatkuvasti. Lisäksi erityisesti toisella ja korkea-asteella opiskelijoiden oletetaan oppivan yhä enemmän itsenäisesti ilman tuntiopetusta. Itsenäisen opiskelun vaarana on se, että yhä useampi varsinkin syrjäytymisuhan alla oleva nuori keskeyttää opintonsa.

Ennen vakaana työllistäjänä pidetty julkisen sektorin opetusala on siten vastaavissa YT-menettelyiden, lomautusten ja irtisanomisten vallassa kuin yksityinenkin sektori.  Valtio on kuitenkin antanut taloudellista ja muuta tukea yksityisen sektorin tehtaiden lakkauttamisiin ja suuriin irtisanomisiin. Myös varauskuntapaikkakunnat on talousarvioesityksessä otettu osaksi äkillisen rakennemuutoksen toimintamallia, ja irtisanottavien määräksi on arvioitu 865 henkilöä. Talousarviossa näihin tukitoimiin on varattu 15 miljoonaa euroa.

Ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja ammattikorkeakoulujen sektorilla lomautettavien ja irtisanottavien määrä on samaa luokkaa kuin varuskuntapaikkakunnilla. Lisäksi noin 900 opettajaa on tällä hetkellä lomautettuna koko opetusalalla. Siten myös tälle sektorille tulisi kohdentaa erityisiä tukitoimia, jotta vaikutukset lasten ja nuorten koulutuksen laatuun jäisivät mahdollisimman pieniksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus aikoo toteuttaa koulutuksen säästöt niin, että tavoite maailman osaavimmasta kansasta toteutuu?

Miten opetusalan henkilöstön kasvavat työttömyysluvut aiotaan estää?

Onko opetusalalle suunniteltu erityisiä nykyistä muutosturvaa toimivampia ratkaisuja?

Miten myös korkea-asteen opettajien osaamisen kehittäminen turvataan?

 

Helsingissä 13.  päivänä marraskuuta 2012

Antti Kaikkonen /kesk