Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 28.2.2013:

Tasaerälaskutuksen käyttö sähkönkulutuksen laskuttamisessa

Eduskunnan puhemiehelle

Sähkö on useille kotitalouksille merkittävä kuluerä, varsinkin sähkölämmitteisissä taloissa. Suomen kaltaisessa suurten lämpötilavaihteluiden maassa ajankohtaiseen kulutukseen perustuva laskutus vaihtelee vuodenaikojen ja lämpötilan mukaan merkittävästi, jopa useilla sadoilla euroilla. Aiemmin sähköyhtiöiden yleisesti käyttämä tasaerälaskutus helpotti kotitalouksien tilannetta tasaamalla sähkölaskua koko vuodelle. Nyt tuntimittauslaitteistojen yleistyessä sähköyhtiöt ovat suurimmaksi osaksi luopuneet tasaerälaskuttamisesta ja siirtyneet reaalikulutukseen perustuvaan laskutukseen asiakkaiden toiveista huolimatta. Tämä on aiheuttanut suuria ongelmia varsinkin pienituloisille kotitalouksille oman taloutensa suunnittelussa.

Vuonna 2009 annetulla valtioneuvoston asetuksella sähköntoimitusten selvityksestä ja mittauksesta (66/2009) ei estetä sähkön myyjää tarjoamasta tasaerälaskutusta, vaikka sähkön mittaamiseen käytettäisiin tuntimittauslaitteistoa. Tästä huolimatta useat palveluntarjoajat eivät ole mahdollistaneet asiakkailleen laskutusmuodoksi tasaerälaskutusta, vaan veloittavat sähkön käytöstä ajantasaisen kulutuksen mukaan, mikäli se on teknisesti mahdollista.

Moni kansalainen ottaisi tasaerälaskutuksen käyttöön, jos sellainen vaihtoehto olisi tarjolla. On myös syytä huomioida, että vuonna 2009 annetussa EU:n kolmannessa sähkön sisämarkkinadirektiivissä edellytetään erilaisten maksutapavaihtoehtojen tarjoamista kuluttajille.

Nyt kun työ- ja elinkeinoministeriön valmistelussa ollut energiamarkkinapaketti yllämainitun EU-direktiivin toimeenpanemiseksi Suomessa on tulossa hallituksen esittelyyn ja eduskuntakäsittelyyn mahdollisesti jo tämän kevään aikana, on varmistettava, että se ottaa riittävällä tavalla huomioon myös sähkön kulutuksen laskuttamiseen liittyvät seikat. Viime vuosien kokemus on osoittanut, etteivät useimmat sähköyhtiöt tarjoa tätä mahdollisuutta vapaaehtoisesti, vaan lainsäädäntö on tarpeen. Sähkön tasaerälaskutus yhtenä vaihtoehtona toisi kaivattua helpotusta perheiden talouden suunnitteluun kulujen ennustettavuutta lisäämällä. Kotitalouksilla tulee olla oikeus valita itse omien tarpeidensa pohjalta tasaerälaskutuksen ja reaalikulutukseen perustuvan laskutuksen välillä.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sen hyväksi, että tasaerälaskutus olisi kaikkien kuluttajien saatavilla sähkön myyjästä riippumatta?

 

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2013

Antti Kaikkonen /kesk