Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977206 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 22.5.2013:

Nuorisotakuun toteutuminen

Suomessa on vuoden 2013 alusta asti ollut voimassa nuorisotakuu, jonka tarkoituksena on vähentää nuorisotyöttömyyttä ja ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä. Takuun mukaan jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Nuorisotakuuseen liittyy myös koulutustakuu, jossa jokaiselle peruskoulun päättäneelle taataan koulutuspaikka lukioissa, ammatillisissa oppilaitoksissa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin.

Nuorisotakuun periaatteet ja tavoitteet ovat hienot. Toteutus ei sen sijaan ole vastannut odotuksia tai tavoitteita. Nuorisotakuusta huolimatta nuorten työttömyysprosentti oli huhtikuussa hälyttävän korkealla. Lähes joka neljäs, eli 24,4 % alle 25-vuotiaista nuorista on työttömänä. Se on 0,9 % enemmän kuin vuotta aiemmin, joten sen lisäksi, ettei nuorisotakuu ole tuonut tilanteeseen helpotusta, on myös suunta täysin väärä.

Koska yleinen taloustilanne on edelleen heikko, on yrityksillä hankaluuksia palkata lisää työntekijöitä. Tässä tilanteessa nuorten työllistyminen on vielä heikompaa. Osittain tästä syystä hallitus vakinaisti nuorisotakuun voimaantulon mukana Sanssi-kortin, jolla nuori voi osoittaa työnantajalle, että palkkaamalla hänet ja täyttämällä tietyt ehdot työnantaja voi saada palkkatukea noin 700 euroa kuukaudessa enintään kymmeneksi kuukaudeksi. Valitettavasti työnantajien mukaan palkkatukijärjestelmä ei toimi, sillä lainsäädännön mukaan yritys ei voi työllistää palkkatuettua nuorta, mikäli yrityksellä on aiemmin lomautettuja ja takaisinottovelvollisuuden piirissä olevia irtisanottuja työntekijöitä.

Monet yrittäjät kokevat myös nuorten työllistämiseen liittyvän byrokratian raskaaksi. Tähän on saatava muutos. Nuorten työllistäminen pitää tehdä helpoksi ja houkuttelevaksi.

Työministeri Ihalainen on kuvaillut nuorisotakuuta hallituksen kärkihankkeeksi. Ministeri Ihalainen on myös vedonnut työnantajiin korostamalla, että yhdenkin nuoren palkkaaminen on yhteiskunnallinen teko. On helppo yhtyä ministerin näkemykseen, mutta vielä parempi olisi, jos myös hallitus osoittaisi tarvittavin lisäpanostuksin ja resurssein kuinka tärkeästä asiasta on kyse. Pelkkä hyvä tahto ei riitä, vaan nyt tarvitaan myös uusia keinoja ja avauksia nuorten työllisyyden parantamiseksi. Yksi tapa voisi olla kehittää uusi, nykyistä oppisopimuskoulutusta kevyempi ja nopeampi tapa kouluttautua työtä tekemällä. On olemassa töitä ja ammatteja, joihin on mahdollista oppia muutamankin kuukauden ohjatulla työnteolla.

Nuorisotakuun houkuttelevuutta on kehitettävä myös nuoren kannalta, sillä työnteon ja opiskelun tulee aina olla kotiin jäämistä ja sosiaaliturvan varassa elämistä houkuttelevampaa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä nuorisotakuun toteutumiseksi ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseksi?

 

Helsingissä 22 päivänä toukokuuta 2013

Antti Kaikkonen /kesk