Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977203 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 14.6.2013:

Tietosuoja-asetuksen uudistamisen vaikutukset sukututkimukseen

Eduskunnan puhemiehelle

Euroopan unionin komissio on julkistanut 25.1.2012 ehdotuksen EU:n tietosuojalainsäädännön uudistamiseksi. Siinä on mukana ehdotus yleiseksi tietosuoja-asetukseksi. Uudistuksen tarkoitus on hyvä; komissio pyrkii ehdotetulla sääntelyllä vastaamaan teknologian nopean kehityksen haasteisiin ja vahvistamaan yksilöiden oikeutta valvoa henkilötietojaan. Valitettavasti ehdotus ei ota lainkaan huomioon sen vaikutuksia sukututkimuksen harjoittamiseen. Toteutuessaan nykyisen muotoisena ehdotus käytännössä lopettaa sukututkimusharrastuksen kokonaan.

Sukututkimus on monelle suomalaiselle rakas harrastus ja sen suosio on kasvanut viime vuosina. Sukututkimuksia käytetään hyväksi myös muissa tieteissä, kuten historiantutkimuksessa ja yhteiskuntatieteissä. Lääketieteessä ja genetiikassa voidaan hyödyntää sukututkimuksella luotuja rekistereitä, kun tutkitaan muun muassa perinnöllisiä sairauksia.

Nykyinen tietosuojaan vaikuttava sääntely on vuodelta 1995. Sen mukaan hyväksyttävä toimintatapa on sukututkimuksessa yleisesti noudatettu menetelmä lähettää sukukirjan koontivaiheessa jokaiselle henkilölle heitä koskevat tiedot tarkistettaviksi. Samalla kerrotaan, että tiedot tullaan julkaisemaan sukukirjassa. Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa poistoa rekisteristä.

Tietosuoja-asetuksen uudistuessa EU-asetuksen myötä tällaisissa tapauksissa vaaditaan yksilöityä, tietoista ja nimenomaista suostumusta. Suostumusta ei voi antaa vaikenemalla tai jättämällä toimi toteuttamatta. Suostumuksen edellyttäminen sukututkimuksen kohteena olevilta henkilöiltä henkilötietojen käsittelyn pohjaksi on kuitenkin täysin kohtuuton vaatimus.  

Sukuseurojen keskusliiton mukaan aiempi kokemus on osoittanut, että vain noin 10 % henkilöistä korjaa tai täydentää henkilötietojaan tai ilmoittaa suostumuksensa tietojen rekisteröimiseen. Täten suostumuksen vaatiminen edellyttäisi 90 %:n tietojen poistamisen sukurekisteristä ja mahdollistaisi vain murto-osan tietojen esittämisen julkaistavissa sukukirjoissa. Suostumuksen vaatiminen johtaisi sukukirjojen tekemisen rajoittamiseen vain kuolleiden henkilöiden tietoihin, mikä taas johtaisi kyseisten hankkeiden kannattamattomuuteen ja sukukirjojen julkaisemisen loppumiseen.

On todennäköistä, ettei komissio ole asetusta antaessaan ottanut huomioon sen sukututkimukselle aiheuttamia hankaluuksia lainkaan ehdottaessaan tarpeettoman tiukkoja vaatimuksia. Siksi Suomen hallituksen on otettava asia käsittelyvaiheessa esiin ja mahdollistettava laadukkaan ja kattavan sukututkimuksen tekeminen ja julkaiseminen myös tulevaisuudessa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä varmistaakseen sukututkimuksen jatkumisen Suomessa myös tulevaisuudessa?

Helsingissä 14.  päivänä kesäkuuta 2013

Antti Kaikkonen /kesk