Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 16.9.2013:

Sähkön tasaerälaskutus

Eduskunnan puhemiehelle

Kirjallisessa kysymyksessäni (KK 135/2013 vp) kysyin sähkön tasaerälaskutuksen mahdollistamisesta tulevaisuudessa. Vastauksessaan elinkeinoministeri Jan Vapaavuori kertoi hallituksen valmistelleen ehdotuksen uudeksi sähkömarkkinalaiksi, jossa käsitellään myös laskutusasiaa. Eduskunnan käsittelyyn saapuneessa hallituksen esityksessä mainittiinkin se, että kuluttaja-asiakkaalle on tarjottava ainakin laskutusjakson mukaiseen kulutukseen perustuvaa maksutapavaihtoehtoa sekä arvioituun todennäköiseen vuotuiseen sähkönkulutukseen pohjautuvaa tasasuuruisiin maksueriin perustuvaa maksutapavaihtoehtoa.

Ehdotus kuitenkin muuttui talousvaliokunnan käsittelyssä siten, että maininnat pakollisista maksutapavaihtoehdoista, kuten tasaerälaskutuksesta, haluttiin poistaa. Muutosta perusteltiin kustannustekijöillä, sillä pakollinen tasalaskutus saattaisi edellyttää merkittäviä investointeja sähköyhtiöiden tietojärjestelmiin ja aiheuttaa hyötyynsä nähden suhteettomia kustannuksia. Jotta tasalaskutuksesta ei aiheutuisi turhia asiakkaiden maksettaviksi tulevia kuluja, talousvaliokunta esitti laskutussäännöksiin muutoksia. Kuluttajille tulisi tarjota erilaisia maksutapoja, mutta pakolliset maksutapavaihtoehdot poistettiin säännöksistä.

Tasaerälaskutuksen mahdollistaminen oli myös talousvaliokunnan jäsenten mielestä tärkeää. Kansanedustajat kuitenkin luottivat siihen, että tämän laskutusvaihtoehdon mahdollistaminen toteutuisi markkinaehtoisesti uudistetun lainsäädännön viitoittamalla tavalla. Yhtenä vaihtoehtona pidettiin sähköyhtiöiden ja luottolaitosten yhteistyötä tällaisen vaihtoehdon luomisessa.

Kansalaisilta saadun palautteen perusteella vaikuttaa siltä, etteivät kaikki sähköyhtiöt edelleenkään tarjoa asiakkaiden tarpeista huolimatta tasaerälaskutusvaihtoa. Sen sijaan sähköyhtiöt ovat tulkinneet sähkömarkkinalain kohtia 57 § ja 69 § siten, että erilaiset maksutavat tarkoittavat vain käteis- tai verkkomaksua. Tämä ei ainakaan oman tulkintani mukaan ole lain hengen mukaista. Hallituksen on syytä pitää huolta siitä, että sähköyhtiöt saavat asiassa asianmukaisen ohjeistuksen. Mikäli sähköyhtiöt eivät korjaa tilannetta pikimmiten, on lakia muutettava siten, että yhtiöiden yksiselitteinen velvollisuus on tarjota myös tasaerälaskuvaihtoehto.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta sähkön tasaerälaskutus olisi mahdollista kaikille kuluttajille heidän niin halutessaan?

 

Helsingissä 16.  päivänä syyskuuta 2013

Antti Kaikkonen /kesk