Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 28.10.2013:

Fortuminen sähkönsiirtoverkkojen myyminen

Valtionyhtiö Fortum Oyj on ilmoittanut harkitsevansa vuoden 2013 aikana sähkönsiirtoverkkonsa myyntiä. Fortumin myyntiaikeiden takana lienevät sähköverkon suurien kunnostusten tarve ja ilmeisesti myös halu etsiä muualta vielä nykyisiäkin suurempia tuottoja sijoitetulle pääomalle. On kuitenkin huomioitava, ettei kyseessä ole pelkästään yhtiön strateginen päätös, vaan sähkönsiirtoverkon myynnillä on myös oleellisia vaikutuksia kansalliseen huoltovarmuuteen. Suomen valtio on Fortumin suurin omistaja. Nyt onkin omistaja-ohjauksen aika.

Yhtiö omistaa noin viidenneksen suomalaisista sähköverkoista ja ne ovat sijoittuneet Etelä-Suomeen sekä osaan Länsi-Suomea ja Koillismaata. Suomessa Fortumilla on noin 600 000 asiakasta. Mikäli Fortum myisi sähkönsiirtoverkkonsa ulkomaille, olisi yli puolet suomalaisesta siirtoverkosta ulkomaalaisessa omistuksessa. Tällöin huolenaiheeksi nousee sähkönjakeluverkon kunnostaminen ja ylläpito poikkeusolosuhteissa. Lisäksi myös sähkönsiirtohinnat todennäköisesti nousisivat. Ulkomaisella pääomasijoittajalla tuskin on muita intressejä, kuin maksimaalisen voiton tekeminen. Laskun maksavat käyttäjät, eikä heillä monopolitilanteessa ole edes muita vaihtoehtoja.

Edellä mainittujen huolenaiheiden vuoksi jätin kirjallisen kysymyksen (KK 54/2013 vp) helmikuussa 2013. Kysymyksessä tiedustellaan, mitä hallitus aikoo tehdä, jotta sähkönsiirtoverkot pysyvät kotimaisessa omistuksessa. Vastauksessaan omistajaohjauksesta vastaava kehitysministeri Heidi Hautala yhtyi näkemykseeni siitä, että kysymys on strategisesti merkittävästä liiketoiminnasta Suomen huoltovarmuuden kannalta. Näin ollen ei ole yhdentekevää, kuka tämän jakeluverkon tulevaisuudessa omistaa. Vastauksessa tuotiin ilmi myös se, että sähkönsiirtoverkkojen myyntiä vasta harkitaan muiden vaihtoehtojen ohella, eikä päätöksiä ole toistaiseksi tehty. Lisäksi omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä on kuluvan vuoden aikana ollut mahdollisuus käydä keskusteluja yhtiön hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan kanssa myyntiaikeista.

Tilanne näyttää kuitenkin edenneen myynnin suuntaan nopeasti, sillä uutistoimisto Reuters uutisoi tiistaina 16.9.2013 Fortumin aikeista myydä sähkönsiirtoliiketoimintansa tarjouskilpailussa. Tieto perustuu nimettömiin lähteisiin, eikä Fortumin puolesta ole asiaa isommin kommentoitu. Reutersin mukaan mahdollisia ostajia on lähestytty tarjouskilpailussa, jonka ensimmäinen kierros päättyisi lokakuun 2013 puolivälissä. Uutistoimiston tietojen mukaan Suomessa olevien verkkojen myyntipäätös saatetaan tehdä jo tänä vuonna. Päätökset Ruotsissa ja Norjassa sijaitsevien verkkojen kohtalosta tehdään myöhemmin.

Eduskunnan ja suomalaisten täytyy saada selko siitä, mitkä aikeet ovat yhtiössä, jossa valtio on enemmistöomistajana. Vaikuttaa siltä, etteivät alkuvuonna annetut lausunnot tilanteen arvioinnista enää pidä paikkaansa, vaan että myyntiasiassa on edetty jo konkreettisiin toimiin ja verkkoa ollaan käytännössä myymässä aivan näinä aikoina. Kuten asiasta vastaava ministeri on aiemmin tuonut ilmi, poikkeustapauksissa työ- ja elinkeinoministeriöllä on mahdollisuus rajoittaa vaikutusvallan siirtymistä ulkomaalaisille, jos kansallinen etu ja huoltovarmuuden turvaaminen sitä vaativat. Nyt olisi erittäin tärkeää tuoda selkeästi esiin, onko tällaista arviointia myynnin vaikutuksista huoltovarmuuteen ja kansalliseen etuun tehty, ja minkälaisiin tuloksiin siinä on päädytty. Vai aikooko hallitus seisoa tumput suorana, kun verkko myydään maailmalle?

Jos Fortum myy sähkönsiirtoverkkonsa, on tärkeää, että ostaja löytyy Suomen rajojen sisäpuolelta. Ratkaisuna tähän kysymykseen Keskusta on ehdottanut valtion Infra Oy:n perustamista. Valtion Infra Oy:n roolina olisi kansallisesti merkittävän infrastruktuurinen rakentaminen ja kehittäminen, kuten liikenneväylien rakentaminen, sähköverkkojen omistaminen ja bioenergian terminaaliverkoston perustaminen. Infra Oy voisi myös hankkia omistukseensa Fortumin sähkön siirtoverkon, jotta se ei päädy ulkomaisiin käsiin. Sähköverkon tuotolla yhtiö saisi siten myös budjetin ulkopuolista tulorahoitusta. Tavallisille suomalaisille infrayhtiö tarjoaisi turvallisen sijoitusvaihtoehdon. Rahat olisivat suojatumpia kuin monissa muissa sijoituskohteissa ja samalla yhtiö maksaisi niille selvästi pankkitalletuksia parempaa tuottoa.

 

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen Fortumin käynnistämästä tarjouskilpailusta sähkönsiirtoverkkoja koskien,

ja onko hallitus merkittävänä valtio-omistajana aikeissa hyväksyä Fortumin siirtoverkkojen myynnin?

Miten hallitus suhtautuu Keskustan ehdotukseen valtion Infra Oy:n perustamisesta ja sen mahdollisuuteen ostaa Fortumin sähkönsiirtoverkot?

 

Helsingissä 28 päivänä lokakuuta 2013

Antti Kaikkonen /kesk