Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

Keskustan ryhmäpuheenvuoro eduskunnan täysistunnossa 12.2.2014 palautekeskustelussa valtioneuvoston EU-selonteosta,

Kansanedustaja Antti Kaikkonen:

Toukokuussa on muutoksen aika

EU-selonteon kuuluisi olla tärkeä asiakirja, joka määrittelee selkeät kansalliset tavoitteet Suomen toiminnalle unionissa ja siten vahvistaa pienen maamme vaikutusvaltaa. Kataisen hallituksen selonteko oli tässä suhteessa suuri pettymys. Selonteko on luonteeltaan luettelomainen selostus asioista. Itse asiassa suuren valiokunnan mietintö on parempi linjapaperi kuin itse selonteko.

Keskustan eduskuntaryhmä kannattaa käytännönläheistä eurooppalaista yhteistyötä, joka vahvistaa jäsenmaiden taloutta, työllisyyttä ja turvallisuutta. Emme kannata liittovaltiokehitystä. Euroopan unionia on edelleen kehitettävä tasavertaisten jäsenmaiden liittona.

Euroopan unionin on oltava suuri suurissa asioissa ja pieni pienissä asioissa. Säädöstulvaa on hillittävä ja kansalliset erityispiirteet on huomioitava nykyistä paremmin. Haluamme vähemmän, mutta parempaa lainsäädäntöä.

Suomen linjan on oltava käytännönläheinen yhteistyö sellaisen EU:n rakentamiseksi, joka on yhtenäinen ja keskittyy isoihin asioihin:

-          talouden kasvun ja uusien työpaikkojen luomiseen

-          hyvinvoinnin ja turvallisuuden lisäämiseen

-          rauhan ja vakaan kansainvälisen kehityksen edistämiseen

Euroopan unionin puutteita on korjattava reippain ottein. Edellytämme EU-lainsäädännön yksinkertaistamista. Liiallinen sääntely aiheuttaa erityisesti työllistävien pk-yritysten kilpailukyvylle merkittävää haittaa.

 

Arvoisa puhemies,

Kataisen kuuden puolueen hallitukselta on puuttunut yhtenäinen näkemys Euroopan unionin ja euroalueen kehittämisen suuntaviivoista. Suomi on ajelehtinut. Tämä on erityisen huolestuttavaa aikana, jolloin unionin poliittinen ja taloudellinen integraatio on syvenemässä huimaa vauhtia. Tätä kehitystä ovat vauhdittaneet eurokriisin käsittelyyn liittyneet päätökset. Yhteisten velkojen tie ei voi olla Suomen tie.

Suomen talouden ja työllisyyden kehitys on monilla luvuilla EU:n heikoimpia. Suomi on nyt ajautumassa tilanteeseen, jossa maamme rikkoo talous- ja rahaliiton sääntöjä. Suomen julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen on tänä vuonna nousemassa yli 60 %:n. Suomen on saatava ripeästi oma julkinen taloutensa tasapainoon panostamalla kasvuun, työllisyyteen ja julkisen sektorin tuottavuuteen.

Valtion velka ylittää kohta 100 miljardin euron rajan. Tämän hallituksen johdolla Suomi on  rikkomassa itse sopimansa velkasäännöt. Kolmen A:n luottoluokituksemme on vaarassa. Ja hallitus vain lykkää ja lykkää tarvittavia päätöksiä. On kysyttävä, miksei päätöksiä synny? Mikä siinä maksaa? Mikä tätä hallitusta ylipäätään pitää kasassa?

Muualla on jo onnistuttu tekemään tarvittavia korjausliikkeitä. Irlanti on nousemassa siitä suosta, johon Suomi on nyt vaarassa vajota.

 

Arvoisa puhemies,

On tärkeää, että EU on edelleen aktiivinen ilmastonmuutoksen torjunnassa, energiatehokkuuden parantamisessa ja uusiutuvien energialähteiden käytön lisäämisessä. Jäsenmaakohtainen sitova uusiutuvan energian tavoite olisi edelleen paras keino edistää siirtymää kohti kestävää energiantuotantoa. 

Keskusta ihmettelee hallituksen saamattomuutta uusiutuvan energian edistämisessä niin EU:ssa kuin täällä Suomessakin. Kivihiilen vyöryminen Suomeen on pysäytettävä.

Keskustan mielestä maataloutta on voitava harjoittaa kannattavalla tavalla unionin kaikissa jäsenmaissa. Tämä edellyttää Suomelta vahvaa edunvalvontaa. Unionin alue- ja rakennepolitiikka ovat erityisen tärkeitä Itä- ja Pohjois-Suomelle. Suomi maksaa EU:n yhteisen aluepolitiikan rahoituksesta moninkertaisen summan verrattuna siihen, mitä saamme sieltä takaisin. Keskusta on pettynyt hallituksen toiminnan tuloksiin sekä maatalous- että aluepolitiikassa.

 

Arvoisa puhemies,

Suomen EU-politiikan vaikuttavuutta pitää lisätä. Tältä osin selonteko sisältää myös oikeansuuntaisia kehittämistarpeita. Suomi ei vaikuta päätöksentekoon riittävän varhaisessa vaiheessa. Vakava puute on, että selonteossa ei ole ymmärretty Euroopan parlamentin kasvanutta valta-asemaa. Selonteon EU-vaikuttamisosiossa hädin tuskin edes mainitaan Euroopan parlamenttia. Jos tämä kuvaa hallituksen EU-vaikuttamislinjaa, edessämme on jälleen uusia tappioita tärkeissä neuvottelukysymyksissä.

Keskusta haluaa parantaa Suomen EU-politiikan vaikuttavuutta kaikilla tasoilla, ja siksi teen vastalauseen 2 mukaisen ponsiesityksen.

Toukokuussa pidettävissä Euroopan parlamentin vaaleissa suomalaiset ottavat kantaa Kataisen hallituksen EU-politiikkaan.

Oikea kysymys on, onko hallitus onnistunut puolustamaan Suomen ja suomalaisten etua?

Vastauksen me tiedämme. Suurin osa suomalaisista haluaa muutosta.

Toukokuussa on muutoksen aika.