Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

Kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk.) kirjallinen kysymys 22.4.2014:

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva sopimus odottaa edelleen ratifioimistaan Suomessa. Suomi allekirjoitti sopimuksen jo seitsemän vuotta sitten, mutta ei ole onnistunut ratifiointityössä toisin kuin naapurimaamme Ruotsi, Norja, Tanska, Viro ja Venäjä. Sopimus ei siten ole Suomessa voimassa, vaikka allekirjoituksella on varmistettu edes se, ettei sen vastaista uutta lainsäädäntöä voi valmistella.

Syynä ratifioimattomuuteen on kerrottu olevan se, että suomalainen lainsäädäntö on haluttu saattaa sopimuksen velvoittamalle tasolle ennen sen ratifioimista. Vaikka valmistelutyö on käynnissä, on samalla kuitenkin todettava, että tämä prosessi on kestänyt kohtuuttoman kauan. Alkuperäiset suunnitelmat 4-5 vuoden aikajänteestä on ylitetty reilusti.

Sopimuksen ratifioiminen mahdollisimman nopeasti antaisi tärkeän signaalin Suomen suhtautumisesta vammaisten henkilöiden oikeuksiin ja asemaan niin Suomessa kuin kansainvälisesti. YK:n vammaissopimus ei sinänsä perusta uusia ihmisoikeuksia, vaan siinä vahvistetaan kaikkien jo olemassa olevien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kuuluvan täysimääräisesti vammaisille henkilöille. Samalla tunnustetaan, ettei vammaisuudessa ole kyse lääketieteellisestä tai sosiaalisesta kysymyksestä, vaan ihmisoikeuksista. Kaikki ihmiset ovat erilaisuudestaan huolimatta samanarvoisia.

Asiassa on tärkeää ottaa huomioon myös ratifioimisen kansainvälinen painoarvo. Suomi ei voi uskottavasti vaatia muita maita kunnioittamaan kaikkien ihmisten oikeuksia, mikäli se ei tee vastaavia toimia itse.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miksi Suomi ei vieläkään ole ratifioinut sopimusta?

Missä aikataulussa Suomi ratifioi sopimuksen?

Helsingissä 22. päivänä huhtikuuta 2014

Antti Kaikkonen /kesk