Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977203 kpl
Share |

Kansanedustaja Antti Kaikkosen (kesk), Ari Jalosen (ps), Kimmo Sasin (kok), Markku Eestilän (kok) ja Arto Pirttilahden (kesk) kirjallinen kysymys 23.4.2014:

Venäjän tavarajunaliikenteen avaaminen kilpailulle

Hallitus korosti viimeksi vuoden 2013 liikennepoliittisessa selonteossa Venäjän tavarajunaliikenteen merkitystä Venäjän talouskehityksen hyödyntämisessä. Selonteossa todettiin myös Venäjän ja Suomen välisen junaliikenteen yhdysliikennesopimuksen olevan uudistuksen alaisena. Yleisellä tasolla hallitus päätti vuoden 2012 kehysriihessä liikenneinfrahankkeiden painopisteen siirtämisestä maanteiltä rataverkolle. Päätös oli historiallinen ja oikeansuuntainen Suomen pyrkiessä täyttämään ilmastopoliittisia tavoitteitaan.

Suomen sisäinen tavaraliikenne raiteilla vapautettiin kilpailulle jo vuonna 2007, mutta kilpailua ei ole eri syistä syntynyt. Tärkein syy tähän on Suomen poikkeukselliset vaatimukset junakalustolle. Toisaalta meillä on Venäjän kanssa yhteinen raideleveys, mutta eurooppalaiset tekniset vaatimukset. Tämä johtaa siihen, ettei kalustoa ole saatavilla markkinoilta käytettynä. VR-Yhtymä Oy (VR) on samaan aikaan kieltäytynyt vuokraamasta tai myymästä kalustoaan. Niinpä uusi suomalainen junayhtiö voi saada kalustoa vain uutena. Karkeana arviona investoinnista pienimuotoisen tavarajunaliikenteen aloittamiseksi voidaan pitää 10 milj. euroa vetokalustoon ja 100 milj. euroa vaunustoon. Ruotsissa junakalustoa voi vuokrata vapaasti sekä Trafikverketin kautta, joka vastaa jokseenkin Suomen Liikennevirastoa, että suoraan valtion rautatieyhtiöltä SJ:ltä.

Vaikean kalustokysymyksen vuoksi Suomen ja Venäjän välisen yhdysliikennesopimuksen uudistaminen onkin noussut ratkaisevaan rooliin myös Suomen sisäisen raidekilpailun synnyttämisessä. On tosiasia, että Suomessa on rajoitettu Suomen ja Venäjän välistä rautatieyhdysliikennettä vastoin Euroopan Unionin säädöksiä ja perusteltu päätöksiä sillä, että tilanne korjaantuu uuden sopimuksen voimaantullessa. Kyseinen tilanne on ollut vallitseva jo seitsemän vuotta.  Uuden sopimuksen voimaantullessa tärkein muutos on, että VR:n yksinoikeus Venäjän yhdysliikenteessä päättyy. Kilpailtavaksi vapautuvat kuljetukset suoritetaan venäläisillä vaunuilla koko kuljetusmatkan ilman välilastauksia. Tästä seuraa, että uudet suomalaiset junayhtiöt voivat saada kuljetettavakseen liikennettä, johon tarvitaan vain noin 10 milj. euron alkuinvestointi.

Hallituksen ilmastopolitiikan vastaisesti VR kuitenkin pyrkii siirtämään vähäisempiä tavaravirtoja raiteilta maanteille sekä Suomen sisäisessä että Venäjälle suuntautuvissa kuljetuksissaan. Junakuljetusten päättyessä teollisuusyritysten yksityiset raideyhteydet puretaan yleensä nopeasti ja pysyvästi. Teollisuus menettää kuljetusolojen heikentymisen vuoksi Suomen talouden kipeästi kaipaamaa kilpailukykyä nopeasti juuri nyt. Näistä syistä yrittäjävetoista junaliikennettä pitäisikin Suomessa tukea voimakkaasti sen sijaan, että VR:n asemaa nyt suojataan.

Raidekilpailun puuttumisesta johtuva kansallisen kilpailukyvyn vajoaminen maksaa Suomelle työpaikkojen menetyksenä monin verroin sen, minkä VR kokonaisuudessaan työllistää. Raidekilpailusta on nähtävissä vain hyötyjä työllisyyden ja kilpailukyvyn kohentumisen kautta. Myös VR itse hyötyisi junakuljetusten kokonaisosuuden kasvusta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä yksityisten tavarajunayhtiöiden toimintaedellytysten kohentamiseksi,

ja miten hallitus etenee Suomen ja Venäjän välisen rautatieyhdysliikennesopimuksen uudistamisessa?

Helsingissä 23 päivänä huhtikuuta 2014

Antti Kaikkonen /kesk

Ari Jalonen /ps

Kimmo Sasi /kok

Markku Eestilä /kok

Arto Pirttilahti /kesk