Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Kirjallinen kysymys 3.9.2014:

Nuorisotyöttömyyden torjuminen

Työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan nuorisotyöttömyys on kasvanut lähes 15 % verrattuna edellisvuoteen nuorisotakuusta huolimatta. Kun vuoden 2013 toukokuussa työttömiä alle 25-vuotiaita työnhakijoita oli 32 900, nousi määrä vuodessa 37 800 nuoreen. Samalla nuorten työttömyyden kesto on kasvanut.

Vaikka suurin syy nuorisotyöttömyyden kasvuun löytyy heikosta taloustilanteesta, on sen taittamiseksi tehty kuitenkin erilaisia täsmätoimia. Esimerkiksi vuodesta 2010 alkaen alle 30-vuotiailla nuorilla työttömillä työnhakijoilla on ollut mahdollisuus hakea työllistymisen tueksi Sanssi-kortti työ- ja elinkeinotoimistosta. Sanssi-kortin avulla nuoren työnsaantimahdollisuudet paranevat, sillä se on osoitus työnantajalle siitä, että nuorella on oikeus palkkatukeen. Samalla kun nuori saa työehtosopimusten mukaista palkkaa, saa työnantaja tukea palkkakuluihin noin 700 euroa kuukaudessa korkeintaan 10 kuukauden ajan. Sanssi-kortti on olennainen osa myös vuoden 2013 alusta voimaan tullutta nuorisotakuuta.

Valitettavasti Sanssi-kortin vaikutukset eivät ole osoittautuneet yhtään niin tehokkaiksi kuin mitä siltä on odotettu. Esimerkiksi viime vuonna yli 40 500 nuorelle myönnettiin kortti TE-toimistosta, mutta sen avulla työllistyi vain joka viidennes, eli noin 6830 nuorta. Yksi suuri syy kortin vähäiselle käytölle on ollut se, ettei yrityksillä ole ollut tarpeeksi tietoa kortin hyödyntämismahdollisuuksista, ja sitä on pidetty hankalana ja byrokraattisena.

Tämän ongelman poistamiseksi viime vuonna aloitettiin tiedotuskampanja nuorisotakuusta ja sen myötä myös Sanssi-kortista. Ongelmat eivät kuitenkaan täysin ole ratkenneet, sillä Helsingin seudun kauppakamarin tekemästä kyselystä selviää, että keväällä 2014 vain kuudesosa yrityksistä tunsi nuorisotakuun hyvin tai erinomaisesti. Varsinkin pienet ja keskisuuret yritykset ovat suuryrityksiin verrattuna tiedottomia nuorisotakuun ja Sanssi-kortin tarjoamista mahdollisuuksista. Tämä on erittäin valitettavaa, sillä pienet ja keskisuuret yritykset ovat Suomessa niitä, joilla on erittäin suuri työllistämispotentiaali.

Myös Helsingin Sanomat uutisoi 4.8.2014 ilmestyneessä artikkelissaan, etteivät työnantajat ole hyödyntäneet Sanssi-korttia vielä tänäkään vuonna toivotulla tavalla. Vaikka kortteja on myönnetty nuorille aiempaa enemmän, johtavat ne yhä edelleen vain pienen osan työllistymiseen. Tällaiseen hyvien keinojen hyödyntämättömyyteen meillä ei ole varaa, mikäli haluamme ennaltaehkäistä nuorten syrjäytymistä ja parantaa työllisyyttä.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta Sanssi-korttia hyödynnettäisiin nykyistä enemmän nuorisotyöttömyyden taittamiseksi ja nuorisotakuun toteutumiseksi?

Helsingissä 3. päivänä syyskuuta 2014

Antti Kaikkonen /kesk