Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977527 kpl
Share |

Itämeri nostettava Euroopan Neuvoston asialistalle

 

Kansanedustaja Antti Kaikkonen eduskunnassa 12.5.2009
Itämeri nostettava Euroopan Neuvoston asialistalle

Kuten Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomuksessa todetaan, Euroopan neuvosto on viime vuosina pyrkinyt keskittymään järjestön perusarvoihin: ihmisoikeuksiin, demokratiaa ja oikeusvaltioon liittyviin kysymyksiin ja pyrkinyt toiminnallaan edistämään näiden toteutumista jäsenvaltioissaan. Vuonna 2008 on valmistunut yhteensä 58 raporttia. Raporttien valossa demokratian tilassa ja ihmisoikeuksien toteutumisessa on todettu edelleen vakavia puutteita eri puolilla Eurooppaa.

Vuotta 2008 väritti erityisesti ja valitettavasti Georgian ja Venäjän välinen konflikti. Ensimmäisen kerran Euroopan neuvoston historiassa sen kaksi jäsenmaata olivat aseellisessa konfliktissa keskenään. Tämä yhteenotto ja sen jälkipuinti tulevat värittämään neuvoston toimintaa myös jatkossa. Vieläkään ei ole aukotonta tietoa yhteenoton tarkoista yksityiskohdista ja osapuolten toimista varsinkaan alkuvaiheessa.

Lisäksi Kosovon tilanne puhutti Euroopan neuvostoa viime vuonna. Neuvostolla ei edelleenkään ole virallisia suhteita Valko-Venäjän kanssa, mutta aktiivista vuoropuhelua harjoitetaan maan parlamentaarikkojen kanssa. Lieneekin mielekästä, että vanhasta eristyspolitiikasta Valko-Venäjää kohtaan luovutaan ja koetetaan edistää maan kehitystä parempaan suuntaan yhteistyön kautta.

Vuonna 2008 jatkui edelleen Euroopan neuvoston kampanja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa vastaan.

Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan varapuheenjohtajana olen käsitellyt puheissani mm.  vastasyntyneiden lapsien katoamisia laittomaan adoptioon Euroopassa, sekä maailmantalouden tilaa ja kehitystä koskevaa raporttia.

Lapsikauppa on rikos ihmisoikeuksia kohtaan ja meidän on aivan erityisesti puolustettava lasten suojelua ja oikeuksia. Korostin puheessani kansainvälisen yhteisön vastuuta lapsi- ja ihmiskaupan torjumisessa sekä kehotin Euroopan neuvoston jäsenmaita allekirjoittamaan, ratifioimaan ja implementoimaan keskeiset kansainväliset ihmis- ja lapsen oikeuksiin liittyvät julistukset ja sopimukset, joiden toteutumista tulisi myös tehokkaasti monitoroida kansallisella tasolla.

Syksyllä nostin esiin taloudellisen tilanteen ja toivoin nopeita vakauttavia toimia jäsenvaltioilta. Politiikan ja talouden suhde on herkkä ja kompleksinen. Mutta politiikan pitäisi pystyä määrittämään sitä mikä on eettisesti ja moraalisesti oikein ja kestävää, myös talouden toimijoiden tulisi tietää tämä. Myös ympäristönäkökulma tulisi huomioida entistä paremmin. Peräänkuulutin tehokasta sääntelyä ja kontrollia myös talouteen. Nyt jälkikäteen voi arvioida, että tarvetta sille todella olisi. Globaalissa maailmassa tarvitaan yhteisiä pelisääntöjä, jotta talous voi toimia ihmisen hyväksi ja luonnon kannalta kestävällä tavalla.

Suomella on tänä vaalikautena Euroopan neuvostossa erityisteemana Itämeri, jota käsittelevä aloite on Euroopan neuvostossa hyväksytty raportoitavaksi aiheeksi. Se tullaan käsittelemään talouskomiteassa ja ilokseni saan toimia tämän raportin laatijana. Raportti tulee valmistumaan tämän vuoden aikana. Itämeri onkin tänä vuonna voimakkaasti esillä eurooppalaisella agendalla. Joulukuussa 2007 Eurooppa-neuvosto antoi EU:n komissiolle tehtäväksi laatia Euroopan unionin sisäinen Itämeri-strategia kesäkuuhun 2009 mennessä, jolloin se voitaisiin hyväksyä Ruotsin EU-puheenjohtajuuskaudella syyskaudella 2009. Itämeren ympäristöhaasteiden ratkaiseminen on yksi strategian tärkeimmistä kohdista. Itämeren tilanne eri näkökulmista tulee olemaan ensi syksyn keskeisiä poliittisia teemoja sekä EU:ssa, että Euroopan neuvostossa. Onkin välttämätöntä, että nostamme Itämeren nyt Eurooppalaisen keskustelun ja toimenpiteiden tasolle. On häpeällistä, että yhteistyö alueella kangertelee ja meren tila pysyy huonona.

Lopuksi voin vielä todeta, että Suomen valtuuskunta Euroopan Neuvostossa on ollut aktiivinen ja tämä vuosi on jatkunut samalla tavalla. Tältä pohjalta on mukava hieman juhlistaakin Euroopan Neuvoston 60-vuotissyntymäpäivää ja samalla Suomen 20-vuotisjäsenyyden merkkipäivää. Asian tiimoilta eduskunnassa järjestetään ensi viikon alussa korkean tason juhlaseminaari. Samassa yhteydessä Euroopan Neuvoston talouskomitea tulee pitämään Helsinkiin työkokoustaan Itämeri-teeman ympärillä. Tästä on hyvä jatkaa.