Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977528 kpl
Share |

Keskustan puheenvuoro EU-asioiden parlamentaarisessa yhteiskokouksessa 25.5.2010

 

Keskustan ryhmäpuheenvuoro               

Suuren valiokunnan varapuheenjohtaja Antti Kaikkonen

 

Arvoisa puhemies,

 

On historiallista, että kokoonnumme tänään yhdessä eduskunnan, hallituksen, suomalaismeppien ja komission edustajan kanssa keskustelemaan ajankohtaisesta EU-politiikasta. Keskustelun järjestäminen kuvaa hyvin sitä, miten kiinteästi EU-politiikka ja kansallinen politiikka niveltyvät toisiinsa. Talous- ja finanssikriisi ja Kreikan tilanne korostavat yhteisen politiikan tarpeellisuutta.

 

Eurooppa on perimmäisten kysymysten äärellä. Euroopan unioni ja yhteisvaluutta euro on vakautettava päättäväisellä ja vastuullisella politiikalla. Tässä eurooppalaisessa urakassa onnistuminen edellyttää kaikkien jäsenmaiden sitoutumista yhteisiin päätöksiin. Talouspolitiikan parempi koordinaatio, vakaus- ja kasvusopimuksen vahvistaminen, makrovakauden valvonta ja toimivan kriisinhallintamekanismin luominen auttavat meitä selviytymään nykytilanteesta ja rakentavat kestävää tulevaisuutta eurolle ja unionille. Kaikkien jäsenmaiden on pidettävä kiinni yhteisesti hyväksytyistä säännöistä, joiden rikkojille on asetettava riittävät sanktiot.  

 

Arvoisa puhemies,

 

Euroopalla on edessään suuria haasteita, kuten väestörakenteen muutos, sosiaalisen syrjäytymisen ehkäiseminen ja globalisaation myötä tuleva uusi työnjako maailmassa. Tarvitsemme dynaamisempaa Eurooppaa, joka edellyttää koulutusjärjestelmien ja työmarkkinoiden uudistamista sekä luovuuden ja osaamisen vahvistamista. Emme voi antaa Euroopan vaipua yhdeksi suureksi vanhainkodiksi.

 

EU 2020 –strategia on väline siihen, kuinka Eurooppa voi tulla ulos talouskriisistä entistä vahvempana.

Uuden strategian tavoitteena on nojata älykkääseen, kestävään ja osallistavaan talouteen. Tällä saavutetaan nykyistä korkeampi työllisyysaste, korkeampi tuottavuusaste ja korkeampi sosiaalisen yhteenkuuluvuuden taso – kaikki tämä ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

 

Keskustan eduskuntaryhmä pitää strategian toimenpiteitä oikeina. Korostamme strategian onnistumisen kannalta kilpailukyvyn kehittämisen, julkisen talouden kestävyyden ja sisämarkkinoiden syventämisen merkitystä. Oleellista on, että strategia ei jää jäsenmaiden hyllyille pölyttymään. Kaikkien on nyt tehtävä

läksynsä.

 

Suomelle on vientivetoisena taloutena erityisen tärkeää unionin sisämarkkinoiden toimivuus. Keskustan eduskuntaryhmä painottaa sisämarkkinoiden toiminnan tehostamista kasvualoilla, kuten palvelumarkkinoilla, vihreässä teollisuudessa ja digitaalisilla sisämarkkinoilla. Suomen taloudelle ja työllisyydelle on oleellista, että unionissa luodaan hyvät edellytykset uusille tietoyhteiskunnan palveluille. 

 

Arvoisa puhemies,

 

On tärkeää, ettei unioni taloushaasteidensa vuoksi käperry vain sisäisten kysymystensä käsittelyyn vaan käyttää täysimääräisesti hyväkseen mahdollisuutensa vaikuttaa maailmalla. Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka vahvistaa Suomen turvallisuutta ja antaa meille mahdollisuuden vaikuttaa laajemmin rauhaan, kehitykseen ja turvallisuuteen eurooppalaisiin arvoihin nojaten.