Uutispalsta

14.1.2019Kaikkonen kutsuu eduskuntaryhmät koolle seksuaalirikosten takiaLue lisää »9.1.2019Kaikkonen Radion Ykkösaamussa torstainaLue lisää »7.1.2019Kaikkonen tiistaina Huomenta SuomessaLue lisää »

Pikakysely

Kannatatko uutta tiedustelulakia?

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:977203 kpl
Share |

15.06.2010 puhe täysistunnossa: Terveydenhuoltolaki

 

Arvoisa puhemies!

 

Aivan ensimmäiseksi haluan todeta, että olen tyytyväinen tähän hallituksen esitykseen uudesta terveydenhuoltolaista. Olen tyytyväinen, koska potilaiden valinnanvapaus hoitopaikkojensa suhteen parantuu ja kaiken kaikkiaan esitys parantaa muutenkin asiakkaiden asemaa. Ja näin pitääkin olla; potilaan edun ja valinnanvapauden tulee olla toiminnan lähtökohtana. Esityksen pyrkimyksenä on myös taata palveluiden yhdenvertainen saatavuus sekä hoidon ja potilasturvallisuuden parantaminen.

 

Jokaisella suomalaisella tulee olla mahdollisuus saada tarvitsemaansa hoitoa riippumatta siitä asuuko hän asutuskeskuksissa vai syrjäseuduilla. Meidän kaikkien veroeuromme ovat yhdenvertaisia, ja niin tulee muuten olla palveluiden saatavuudenkin!

 

Viime vuosina Suomessa on vellonut keskustelu väkivaltakohtauksista terveyskeskuksissa. Suurimmassa osassa tapauksissa syynä väkivaltakäyttäytymiseen on päihteet ja mielenterveysongelmat. On vaikea arvioida kumpi edellisistä on syy ja kumpi seuraus, sillä niin yhteen kietoutuneen noidankehän ne muodostavat. Jotta potilasturvallisuutta voidaan parantaa, täytyy pureutua myös päihdehuollon ongelmiin ja resurssipulaan. Hoidon laatu ja turvallisuus ovat kytkeytyneitä annettuihin resursseihin, jotka ovat usein liian vähäiset. Olen tämän kevään aikana tehnyt kansanedustajana vierailut päihdehoitoon erikoistuneisiin Kalliolan klinikoihin Nurmijärvellä ja Järvenpään sosiaalisairaalaan. Molemmat ovat taloudellisissa vaikeuksissa, sillä kunnat ovat säästökuureissaan vähentäneet hoitojaksojen ostoa. Varmaa on, että tarvetta kyllä olisi. Pelkäänpä, että jälleen tehdään lyhytnäköisiä ja epäinhimillisiä säästöjä.

 

Lääkäreitä ei ole tarpeeksi ja potilaiden hoitoon ei ole riittävästi aikaa. Myös lääketieteellisten tiedekuntien aloituspaikkoja tulisi mielestäni miettiä uudelleen tulevaisuuden tarpeita ajatellen. Väestö ikääntyy eivätkä vaivat, ja siten myös lääkäreiden tarve, ainakaan vähene. Ensimmäistä kertaa kärsimyksen lievittämisestä säädetään laissa. Tämä kattaa kärsimyksen lieventämisen kaikessa sairauden hoidossa ja sen eri vaiheissa.

 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että asiakkaalla tulee olla mahdollisuus käyttää julkisia terveydenhuoltopalveluita myös varsinaisen kotikuntansa ulkopuolella, jos hän oleskelee tietyssä paikassa pitkäaikaisesti. Tämä ehdotus lisää joustavuutta ja helpottaa niiden elämää, jotka oleskelevat esimerkiksi keikkatöiden merkeissä toisilla paikkakunnilla pidempiä aikoja. Kokonaishoitohan kuitenkin säilyisi asiakkaan omalla terveyskeskuksella ja niiden tekemien hoitosuunnitelmien mukaisina.

 

Me suomalaiset elämme erittäin kehittyneessä tietoyhteiskunnassa, josta voimme olla ylpeitä. Olemme edelläkävijöitä. Yksi asia, jossa olemme kuitenkin jääneet esimerkiksi Viron jälkeen, on potilasrekisterit.

 

 

On ollut milteipä käsittämätöntä, että maassamme ei ole ollut kunnallisten terveydenhuollon yksiköiden yhteistä potilasrekisteriä. Onneksi tilanne on korjautumassa uuden ehdotuksen myötä. Sen mukaan sairaanhoitopiirin alueella muodostettaisiin kunnallisten terveydenhuollon yksiköiden potilasrekisteri, joka mahdollistaa ja edistää potilaan tietojen liikkumisen häntä hoitavien yksiköiden välillä. Tämä merkitsee sitä, että potilaan ei tarvitsisi viedä itse hoitotietojaan mukanaan paikasta toiseen, mikä helpottaisi konkreettisesti monen ihmisen elämää. Näin pitääkin ehdottomasti olla! Jos meillä on välineet kyseisenlaisen rekisterin aikaansaamiseksi, niin ei saa olla mitään estettä sen käyttämättä jättämiseksi.

 

Arvoisa puhemies!

 

Esityksessä on huomioitu myös ensihoidon järjestämisvastuukysymys. Järjestämisvastuuta ehdotetaan siirrettäväksi kunnilta sairaanhoitopiireille. Tämän seurauksena ensihoidon on tarkoitus nivoutua aiempaa paremmin osaksi terveydenhuollon palveluketjua, mikä mahdollistaa ensihoidon tuotantotapojen valinnaisuuden monipuolistumisen. Mielestäni valinnanvapaus tuotantotapojen suhteen on tässäkin asiassa positiivinen seikka, mutta täytyy myös huomioida ensipalvelua tarjoavien yritysten elinkeinon jatkuvuuden turvaaminen.

 

Arvoisa puhemies!

 

Kaikilla kansalaisilla tulisi olla samanvertaiset mahdollisuudet terveydenhuoltopalveluihin. Näin ei valitettavasti aina ole, vaan akuutinkin hoidon tarpeessa olevat ihmiset ovat joutuneet odottamaan hoitoarviointeja tai hoitoon pääsyä kohtuuttoman kauan. Odotusaikana useat oireet esimerkiksi psyykkisissä sairauksissa saattavat pahentua radikaalisti. Olen erityisen kiitollinen terveydenhuoltolain esityksen erikoissairaanhoitoa ehdotuksista. Sen mukaan erikoislääkärien arviot tulisi toteuttaa kolmen kuukauden kuluessa lähetteen saapumisesta sairaalaan ja hoito tulisi edelleen saada kuuden kuukauden kuluttua hoitopäätöksestä. Alle 23-vuotiaiden tulisi saada psykiatrista hoitoa kolmen kuukauden kuluessa. Edellä mainitut tavoitteet on kerta kaikkiaan saavutettava! Vain riittävän ajoissa saatu hoito voi estää pitkäkestoisemmat ongelmat. Hoidonsaannilla on tulevaisuuden suhteen sekä henkistä, fyysistä että taloudellista merkitystä. Sillä on merkitystä yksittäiselle, apua tarvitsevalle kansalaiselle, mutta myös koko yhteiskunnalle.

 

Terveydenhuoltolain esityksen mukaan sairaanhoitopiirin alueen kuntien tulee laatia järjestämissuunnitelma perusterveydenhuollosta ja moniammatillisista perusterveydenhuollon yksiköistä. Terveydenhuollon yhteistyötä pyritään tehostamaan muun muassa mielenterveystyön, päihdehuollon sekä syrjäytymisvaarassa olevien kohdalla, mikä tarkoittaa terveydenhuollon palvelujen järjestäjän velvollisuutta yhteistyöhän sosiaalihuollon kanssa tilanteen sitä vaatiessa. Tämä on erinomainen edistysaskel palvelujen järkeistämiseksi. Monesti potilaat saavat vääränlaista hoitoa juuri eri tahojen yhteistyön vähäisyyden vuoksi. Yhdistämällä palveluita voidaan saada nimenomaan päihde- ja mielenterveyspalveluissa tehokkaampia tuloksia aikaiseksi.

 

Uuden terveydenhuoltolain mukanaan tuomat muutokset merkitsevät myös taloudellista panostusta. Hoitotakuun täsmentäminen vaatii lisäresursseja. Panostukset kuitenkin maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin, sillä esitetyt asiat, kuten valinnanvapaus ja potilasturvallisuuteen liittyvät ehdotukset, edistävät palveluiden saatavuutta ja (siten) ihmisten terveyttä.