Perhevapaauudistuksen oltava parannus perheille

13.02.2018

Aloitan päiväni tätä nykyä usein sillä, että vien lapset hoitoon päiväkotiin. Suomessa on erinomainen varhaiskasvatusjärjestelmä, kenties maailman paras. On myös arvokasta, että meillä on mahdollista hoitaa pieniä lapsia kotona.

Silti perhevapaauudistus tarvitaan. Isien roolia on vahvistettava ja tasa-arvoa tätä kautta lisättävä. Sen on kuitenkin oltava aito parannus suomalaisille perheille, ei heikennys.

Nyt valmisteltu uudistus olisi ollut suurimmalle osalle perheistä leikkaus toimeentuloon. Kotihoidontukea olisi leikattu. Etenkin pienituloisten ja monilapsisten perheiden asema olisi heikentynyt. Tätä Keskusta ei voinut hyväksyä.

Keskusta on valmis kehittämään kotihoidontukea, mutta ei hyväksy sen romuttamista. Erilaisille perheille on turvattava tasa-arvoiset valinnanmahdollisuudet lastenhoidossa niin kotihoidon, laadukkaan varhaiskasvatuksen kuin muidenkin hoitomuotojen osalta.

On tärkeää, että työelämän tasa-arvo lisääntyy ja että isät käyttäisivät nykyistä enemmän perhevapaita. Tasa-arvoa kuitenkin pystytään edistämään myös perheiden valinnanmahdollisuutta kunnioittamalla.

Työelämän tasa-arvon lisäämiseksi jo viime vuonna hallitus toteutti uudistuksen, joka osoittaa 2 500 euron kertakorvauksen äidin työnantajalle. Se tasaa vanhemmuuden kustannuksia äidin ja isän työnantajien välillä. Ratkaisu myös lisää tasa-arvoa ja parantaa etenkin nuorten naisten asemaa työmarkkinoilla. Tasa-arvotyötä on jatkettava.

Keskustan vaihtoehdossa perhevapaauudistukseksi tulosidonnaisia perhevapaita pidennetään ja vapaiden käyttöä joustavoitetaan. Pienten lasten vanhemmille on luotava paremmat mahdollisuudet osa-aikatyöhön. Kotihoidontuki säilyy vaihtoehtona perheille. Mikä on elämäntilanteeseen sopivin hoitomuoto, sen päättävät perheet itse – eivät poliitikot. Näin sen haluamme olevan.

Perheiden arkea ei paranna sellainen vanhanaikainen leimakirveiden heittely, jota on viime päivinä nähty.

Perheet ansaitsevat sen, että eduskuntavaaleihin mentäessä jokainen puolue kertoo oman vaihtoehtonsa. Perhevapaauudistuksesta on sovittava viimeistään seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Samalla uudistukselle on turvattava riittävä rahoitus.

Perhevapaauudistuksen lähtökohtana on oltava lasten ja perheiden etu ja sen on tuettava perheiden arkea.

Me uskomme, että perheet tietävät parhaiten itse, miten ja kuka lapset hoitaa. Siksi perheiden erilaiset elämäntilanteet on huomioitava uudistuksessa ja mahdollistettava itse kullekin sopivat valinnat.