Kaikkonen Uutisextrassa 18.1.

17.01.2020 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee MTV:n Uutisextrassa 18.1. Haastattelussa käsitellään mm. parlamentaarista komiteaa asevelvollisuuden kehittämiseksi ja Koulutus2020-ohjelmaa. Uutisextra-lähetys alkaa lauantaina 18.1. klo 19:10.

Pohjoismaisten puolustusministerien kuuma linja käyttöön: ministerit keskustelivat Irakin tilanteesta

15.01.2020 - Uutiset

Puolustusministeriön tiedote 15.1.2019 klo 17.30

Pohjoismaisten puolustusministerien kuuma linja käyttöön: ministerit keskustelivat Irakin tilanteesta

Pohjoismaiset puolustusministerit keskustelivat tänään Irakin tilanteesta. Keskustelut käytiin syksyllä 2019 käyttöön otetun kriisikonsultaatiomekanismin puitteissa. Suojattua kuva- ja ääniyhteyttä  hyödynnettiin nyt ensimmäistä kertaa ministeritasolla.


Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan on luontevaa vaihtaa tietoa Pohjoismaiden kesken. ”Keskustelimme turvallisuuspoliittisesta tilanteesta Irakissa ja ISIS:in vastaisen koalition toimintaedellytyksistä. Yhteinen tahto on, että yhteistyö terrorismia vastaan voisi jatkua alueella, yhteistyössä Irakin hallinnon kanssa. Luonnollisesti haluamme varmistaa, että pohjoismaiset joukot voivat toimia alueella turvallisesti.”

”Jatkamme tilanteen seuraamista ja arviointia yhdessä muiden operaatioon osallistuvien maiden kanssa”, toteaa ministeri Kaikkonen.

Uuden konsultaatiomekanismin avulla on tarkoitus saavuttaa yhteinen tilannekuva mahdollisten kriisien ja konfliktien aikana. Pohjoismaiden puolustushallinnot voivat konsultoida toisiaan, mikäli alueellinen vakaus, koskemattomuus tai turvallisuus ovat uhattuna. Kriisikonsultaatiomekanismia voidaan hyödyntää myös näkemysten vaihtamiseen kansainvälisistä tapahtumista, joilla on vaikutusta Pohjolan turvallisuustilanteeseen, tai joiden osalta Pohjoismailla on yhteinen turvallisuusintressi.

Lisätietoa aiheesta antaa puolustusministeriössä erityisasiantuntija Erkki Aalto, puh. 0295 140 312 ja erityisavustaja Janne Torvinen puh. 0295 514 0433

Kaikkosen ja Hultqvistin yhteiskirjoitus 14.12.: Suomi ja Ruotsi tiivistävät entisestään puolustusyhteistyötä – määritämme yhteiset askeleet myös kriisiolojen varalle

14.12.2019 - Uutiset

Kirjoitus on julkaistu Lännen median lehdissä 14.12.

Suomi ja Ruotsi jatkavat rauhanajan ylittävän puolustusyhteistyönsä syventämistä. Kriiseihin ja sodanaikaan liittyvä kahdenvälinen operatiivinen suunnittelu sekä koordinoidut ja yhteiset toimet korostavat pyrkimyksiä. Yhdessä olemme vahvempia, kirjoittavat puolustusministerit Antti Kaikkonen (kesk.) ja Peter Hultqvist (sd.).

Suomen ja Ruotsin kahdenvälisellä puolustusyhteistyöllä on erityinen asema maidemme turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on muuttunut ajan mittaan haastavammaksi, mikä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kahden- ja monenkeskisesti.

Toteutimme 27.11. ministeritasolla table top -harjoituksen. Skenaariopohjainen harjoitus perustui kuvitteelliseen konfliktiin Itämeren alueella. Tavoitteena oli harjoitella poliittisia päätöksentekoprosesseja konfliktitilanteessa. Paransimme käsitystämme yhteisiin sotilaallisiin operaatioihin liittyvistä mahdollisuuksista, menettelyistä ja haasteista.

Puolustusyhteistyömme lujittaminen palvelee monia tarkoituksia. Suomella ja Ruotsilla on yhteisiä geostrategisia intressejä ja näkemyksiä Itämeren alueen turvallisuushaasteista. Molempien harjoittama turvallisuuspolitiikka perustuu vahvaan kansalliseen sotilaalliseen suorituskykyyn sekä periaatteeseen, jonka mukaan turvallisuutta rakennetaan yhteistyössä muiden maiden ja järjestöjen kanssa.

Sekä Suomen että Ruotsin turvallisuuspolitiikka liittyy selkeästi maidemme EU-jäsenyyteen ja tiiviiseen kumppanuuteen Naton kanssa. Lisäksi edistämme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, vahvaa transatlanttista yhteyttä ja pohjoismaista yhteistyötä.

Olemme edistyneet merkittävästi

Suomen ja Ruotsin yhteistyön syventämisen suuntaviivat esiteltiin laajalle yleisölle vuoden 2015 alussa. Sen jälkeen on tehty paljon työtä, ja olemme edistyneet merkittävästi. Sotilaallinen kykymme toimia yhdessä on kehittynyt nopeasti viimeisten viiden vuoden aikana.

Harjoitukset ja ennakkovalmistelut ovat olennaisia, jotta kriisien tai konfliktien aikana voidaan tehdä yhteistyötä. Suuret harjoitukset, joissa on mukana suomalaisia ja ruotsalaisia yksiköitä – kuten Aurora, Northern Wind, Trident Juncture, Arctic Challenge Exercise ja Northern Coasts – ovat osoittaneet, että pystymme ja olemme valmiita toimimaan yhdessä. Lisäksi kahdenvälisiä suomalais-ruotsalaisia harjoituksia toteutetaan säännöllisesti.

Vuonna 2016 Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien tehtäväksi annettiin kehittää valmius suunnitella ja toteuttaa yhteisiä sotilaallisia operaatioita rauhan, kriisien ja sodan aikana. Olemme viime vuosina edistyneet merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa. Nyt voimme toimia sotilaallisesti yhdessä, jos tätä koskevat poliittiset päätökset tehdään molemmissa maissa.

Useita konkreettisia toimia yhteistyön tiivistämiseksi on toteutettu. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ja työ jatkuu.

Isäntämaatuesta keskustelut käynnissä

Viime vuonna hallituksemme hyväksyivät puolustusyhteistyötä koskevan kahdenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa todetaan muun muassa, että yhteistyön tavoitteena on vahvistaa maidemme puolustuskykyä ja luoda edellytyksiä yhteisille kaikkien puolustushaarojen sotilaallisille toimille ja operaatioille kaikissa tilanteissa. Maidemme puolustusministeriöt ovat nyt yhdessä määritelleet seuraavat painopistealueet yhteistyön syventämisessä.

Jatkamme skenaariopohjaisia harjoituksia sekä virkamies- että ministeritasolla. Arvioimme oikeudellisesti, millaisille uusille kahdenvälisille järjestelyille tai kansallisille lainsäädäntömuutoksille voi olla tarvetta. Keskeinen osa jatkotyötä ovat myös kahdenväliset isäntämaatuen järjestelyt, jotka mahdollistavat koordinoitujen tai yhdistettyjen operaatioiden toteuttamisen joko Suomen tai Ruotsin alueella. Tarvittavien järjestelyjen luomisesta käydään parhaillaan keskusteluja.

Pyrimme parantamaan yhteistä tilannekuvaa koskevia järjestelyjä. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä puolustusvoimiemme operatiivista vaikuttavuutta. Siksi selvitämme myös, miten alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyvää yhteistyötä voitaisiin syventää.

Yhdessä myös kriisejä päin

Hedelmällinen yhteistyömme ulottuu myös välittömän turvallisuusympäristömme ulkopuolelle. Käymme läpi, miten voisimme paremmin koordinoida osallistumistamme kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Maamme haluavat kantaa yhdessä vastuuta rauhan, kriisin ja sodan aikana. Sillä on vakauttava vaikutus, ja se nostaa sotilaallisten välikohtausten kynnystä lähialueillamme. Yhteistyömme antaa vahvan signaalin mahdollisille vastustajille siitä, että olemme sekä halukkaita että kykeneviä toimimaan yhdessä kaikissa olosuhteissa. Suomen ja Ruotsin tiiviimpi puolustusyhteistyö on edelleen keskeinen tekijä nykyisten ja tulevien turvallisuushaasteiden hallinnassa. Olemme sitoutuneet viemään yhteistyötä eteenpäin ja siten edistämään vakautta.

Suomi ja Ruotsi yhdessä ovat turvallisuuden tuottajia Itämeren alueella.

Kaikkonen Ylen Ykkösaamussa 14.12.

13.12.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee Ylen Ykkösaamussa lauantaina 14.12. Ohjelma alkaa klo 10.05 TV1:llä.

Haastattelun teemana on mm. Suomi-Ruotsi -puolustusyhteistyö. Kaikkosta haastattelee toimittaja Sakari Sirkkanen.

Kaikkonen Washingtoniin

05.12.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tekee työvierailun Washingtoniin Yhdysvaltoihin 6. – 10.12.

Työvierailullaan Kaikkonen osallistuu Reagan National Defence Forum -konferenssiin. Lisäksi hän tapaa matkansa aikana Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esperin ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin. Ministerit tulevat keskustelemaan maiden välisen puolustusyhteistyön ajankohtaisista asioista.

Lisäksi Kaikkosella on työvierailunsa aikana kahdenvälisiä tapaamisia Yhdysvaltain puolustushallinnon edustajien kanssa.

Lisätietoa työvierailun sisällöstä antaa ministerin erityisavustaja Jirka Hakala, puh. +358 295 140 005

Kaikkoselle Rintamaveteraaniliiton kunniaristi

21.11.2019 - Uutiset

Rintamaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt puolustusministeri Antti Kaikkoselle Rintamaveteraaniliiton kunniaristin. Kunniaristin luovuttivat ministerille 21.11.2019 järjestetyssä tilaisuudessa Rintamaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtaja Matti Louekoski ja toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

Rintamaveteraaniliitto on vuosien 1939 -1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän perheenjäsentensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on veteraanien edunvalvonta.

Kaikkonen puolustusministerikokoukseen Tukholmaan

18.11.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistuu 19.-20. marraskuuta 2019 Tukholmassa järjestettävään Pohjoismaiden puolustusministerien kokoukseen, jonka yhteydessä järjestetään lisäksi Pohjoismaiden ja Baltian maiden sekä Pohjoisen ryhmän (Northern Group) puolustusministerien työistunnot.

Puolustusministereiden keskusteluaiheina ovat pohjoismaisen puolustusyhteistyön ajankohtaiset asiat kuten maiden välinen materiaaliyhteistyö, sotilasyhteistyö sekä kokonaismaanpuolustukseen liittyvät asiakokonaisuudet. Kokouksessa on myös tarkoitus vahvistaa Nordefcon uuden Visio 2025 tavoitteiden mukaisesti laaditun kriisikonsultaatiomekanismin perustaminen.

Kaikkonen käynnisti selvitystyön

- Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt selvitystyön aloittamisesta paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämisestä puolustusministeriön hallinnon alalla, eli Puolustusvoimissa, Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja puolustusministeriössä.

Puolustushallinnossa paikkariippumattomattoman työskentelyn mahdollistavat etätyö, hajautettu työ ja liikkuvaa työskentelyä tukevat ratkaisut. Selvitys koskee yhteensä 13 000 puolustushallinnon alaista työpaikkaa.

Toimeksianto perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa alueellistaminen ja paikasta riippumaton työnteko nousevat esille.

Lisätiedot: erityisavustaja Jirka Hakala, p. 0295 140 005

Kaikkonen Brysseliin

11.11.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistuu tiistaina 12.11. EU:n ulkoasiain neuvoston puolustusministeri kokoukseen Brysselissä. Kokousta johtaa EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja Federica Mogherini.

Kokouksen ensimmäisessä työistunnossa keskustellaan mm. pysyvästä rakenteellisesta yhteistyöstä (PRY) ja puolustusaloitteiden välisistä yhteyksistä. Kokouksessa päätetään myös uusista PRY-projekteista.

Toisessa työistunnossa luodaan katsaus EU:n sotilaallisiin kriisinhallintaoperaatioihin. Tämänhetkisistä kuudesta kriisinhallinta operaatiosta Suomi on mukana kolmessa.

Päivän päätteeksi on lounas, jossa keskustellaan EU:n ja Naton välisestä yhteistyöstä. Lounaalle osallistuu myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg.

Kaikkonen vieraili miinalaiva Hämeenmaalla

29.10.2019 - UutisetPuolustusministeri Antti Kaikkonen vieraili miinalaiva Hämeenmaalla 29.10. Vierailulla Kaikkoselle esiteltiin Merivoimien esikunnan toimintaa, merivalvontaa, Merivoimien ajankohtaisia hankkeita ja Merivoimien kansainvälistä yhteistoimintaa.

Kaikkosen vierailua isännöi Merivoimien komentaja, lippueamiraali Jori Harju.Kaikkonen vierailulle Libanoniin

14.10.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee Libanonissa 14.-17.10.

Vierailun aikana Kaikkonen tapaa YK:n monikansalliseen Unifil-operaatioon osallistuvia suomalaisia rauhanturvaajia ja tutustuu heidän toimintaansa ja palvelusolosuhteisiinsa.

Kaikkosen vierailuun kuuluu myös Libanonin puolustusministeri Elias Bou Saabin ja Unifil-operaation komentajan, kenraalimajuri Stefano G Del Golin tapaaminen.

Suomi on osallistunut Unifil-operaatioon neljällä eri vuosikymmenellä vuodesta 1982 lähtien ja tällä hetkellä operaatiossa työskentelee Libanonissa 200 suomalaista.

Kaikkonen presidentti Chiracin hautajaisiin

30.09.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistuu EU-puheenjohtajamaana toimivan Suomen edustajana Ranskan entisen presidentin Jacques Chiracin hautajaisiin Pariisissa 30.9.

Chirac toimi neljä vuosikymmentä kestäneen poliitikon uransa aikana Ranskan presidenttinä ja pääministerinä.

Kaikkonen vieraili Maavoimissa

25.09.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vieraili 25.9. Maavoimien esikunnassa Mikkelissä.

Vierailullaan Kaikkonen tutustui maavoimien toimintaan, valmiuteen liittyviin asiakokonaisuuksiin ja tulevaisuuden kehitysnäkymiin. Lisäksi hän tapasi vierailun aikana henkilöstöryhmiä.

Kaikkonen vierailee Rauman telakalla

24.09.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee Rauma Marine Constructions -telakalla 24.9. Vierailu sisältää tutustumiskierroksen telakalla ja keskustelut telakan johdon kanssa.

Rauma Marine Constructions Oy ja Puolustusvoimat ovat päässeet sopimukseen merivoimien uuden laivueen toimittamisesta. Valtioneuvosto hyväksyi hankintasopimuksen solmimisen 19.9. ja sopimus osapuolten välillä allekirjoitetaan 26.9.2019.

Telakkavierailun jälkeen Kaikkonen on tavattavissa Kontion kahvilassa Raumalla yhdessä kansanedustaja Eeva Kallin kanssa noin klo 15.30-16.30.

Kaikkonen E12-maiden puolustusministereiden kokouksessa Hollannissa

20.09.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistui 20.9. E12-maiden puolustusministerikokoukseen Hollannin Hilversumissa. Kokouksessa allekirjoitettiin Euroopan interventioaloitetta (E12) koskeva yhteistyöasiakirja ja keskuteltiin E12-maatyöryhmän työn edistymisestä, viestinnästä ja laajentumisesta.

Hallitus vahvisti sotalaivatilaukset RMC:ltä ja Saabilta

19.09.2019 - Uutiset

Hallitus on vahvistanut 19.9 järjestetyssä yleisistunnossaan neljän monitoimikorvetin hankkimisen Rauma Marine Constructions -telakalta (RMC) Raumalta. Korvetien taistelujärjestelmät hankitaan ruotsalaiselta Saabilta. Monitoimikorveteilla turvataan merellistä puolustuskykyä 30 vuodeksi eteenpäin.

Hankinnan arvo on yhteensä 1,3 miljardia euroa ja rakentaminen tapahtuu vuosina 2022-2025. Hankkeella on erittäin merkittäviä työllisyysvaikutuksia Rauman alueelle ja koko Satakunnalle.

Kaikkonen tapaa Ruotsin puolustusministeri Hultqvistin

12.09.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tapaa 12.9. Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin Santahaminassa. Ministereiden tapaamisen asialistalla on mm. puolustusyhteistyö ja kriisinhallintaoperaatiot.

Ministerit osallistuvat perjantaina 13.9. Turvallisuuskonferenssiin Kouvolassa. Konferenssin teemana on puolustuskyky ja tulevaisuuden sodankäynti.

Annika Saarikko tukee Kaikkosta puheenjohtajaksi

03.09.2019 - Uutiset

Kansanedustaja Annika Saarikko ilmoitti 3.9. julkaistussa blogissaan kannattavansa Antti Kaikkosta Keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi.

“Ehdokkaista Antti on kysynyt minulta tukea kampanjaansa. Se tuntui hyvältä. Tuen häntä Keskustan seuraavaksi puheenjohtajaksi ja päätin sen julkisesti kertoa.”, Saarikko kertoo blogitekstissään.

“Antti on aatteellisesti selkeä linjauksissaan. Yritteliäisyyden puolustaminen ei ole pois vähäväkisten asioiden edistämisestä – molempia tarvitaan. Hänelle Keskusta on koko Suomi ja kaikkien sukupolvien puolue. Tärkeä pyrkimys on saavuttaa puolueelle luottamusta myös oman peruskannattajakunnan ulkopuolella. Antti ymmärtää, että työ vie aikaa ja vaatii viestejä sekä strategiaa, jossa puolue menee myös epämukavuusalueilleen. “, Saarikko lisää.

Saarikon blogi on luettavissa osoitteessa
https://www.annikasaarikko.fi/kannatan-antti-kaikkosta-keskustan-puheenjohtajaksi/?fbclid=IwAR0DP4qa7oPWKP9U6C3vC53LbiT_BEIKdruJH1Frl3z4DlhWxKVitwaK0L8

EU:n puolustusministerit koolla Helsingissä

28.08.2019 - Uutiset

EU:n puolustusministerit keskustelevat tänään 28.8. ja huomenna 29.8. puolustusyhteistyön tulevaisuudesta epävirallisessa puolustusministereiden kokouksessa Helsingissä. Puolustusministeri Antti Kaikkonen isännöi kokousta yhdessä EU:n korkean edustajan Federica Mogherinin kanssa.

Keskustelun aiheina ovat muiden muassa merellinen turvallisuus, hybridiuhat, tekoäly ja ilmastonmuutos.

Kaikkosella on useita kahdenvälisiä tapaamisia eri EU-maiden kollegoidensa kanssa.

Puolustusministerikokouksesta voi lukea lisää osoitteessa
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=9918

Keskustan perusturvapuolueen roolia vahvistettava

- Uutiset

Minun Keskustani on vahva perusturvapuolue. Tärkeä tehtävämme on puolustaa yhteiskunnan heikompiosaisia ja huolehtia siitä, että jokainen saa pienestä pitäen hyvät ja turvalliset eväät varttumiseen, opiskeluun, työhön ja elämään. Tässä meillä riittää 2020-luvullakin tehtävää.

Moni joutuu elämään täysin tukien varassa. Kenenkään ei pitäisi joutua valitsemaan lääkkeiden tai ruoan väliltä. Siksi köyhimmille työkyvyttömille ja vanhuksille maksettavaa takuueläkettä tulee korottaa, ja peruspalvelujen ja lääkkeiden pitää olla joko maksuttomia tai hinnaltaan kohtuullisia.

Muihinkin pienimpiin eläkkeisiin pystytään nyt viimein tekemään korotuksia, ja hyvä niin. Lähitulevaisuudessa työkyvyttömien ja ikäihmisten pienimmät eläkkeet on nostettava vähintään tuhanteen euroon. Tällä vaalikaudella siihen tuskin vielä päästään, mutta seuraavalla on päästävä.

Työkykyistenkin sosiaaliturvassa ja palveluissa on remontoitavaa. Keskustan linja asiaan ei tainnut äänestäjille tulla viime keväänä riittävän selväksi. On yritettävä uudestaan, uusin ottein ja selkeämmällä viestillä. Työkykyiset on kannustettava, autettava ja tarvittaessa myös patistettava työhön. Sosiaaliturvan pitää kannustaa, ei lannistaa.

Lapsiperheköyhyys ja lasten välinen eriarvoisuus on asia, joka erityisesti huolettaa. Viime kaudella eräs kansalainen ihmetteli minulle, miksi tonnien sähköpyörän ostoon puuhataan tukiaisia, kun monessa kodissa ei ole varaa tarjota kunnon ruokaa lapsille. Näinhän se on. Vähäosaiset sairaat, lapset ja vanhukset on asetettava aina etusijalle.

Tältä pohjalta Keskustan on käynnistettävä laaja perusturvakeskustelu, johon otetaan mukaan niin tavalliset kansalaiset, eri sidosryhmät kuin kovan luokan asiantuntijatkin. Olen Keskustan puheenjohtajana itse valmis ottamaan aktiivisen roolin Keskustan perusturvapuolue-aseman vahvistamisessa. Pyydän tähän työhön kaikkia halukkaita mukaan.

Pitkäjänteinen perusturvaohjelma tarvitaan, koska en usko sosiaaliturvan nopeaan jättiuudistukseen. Se ei ole poliittista realismia. Sosiaaliturvaa uudistetaan jatkossakin askel kerrallaan, yhteinen maali kirkkaana mielessä. Selkeinä tavoitteina tulee olla köyhyyden vähentäminen, työnteon kannattavuuden lisääminen ja koko systeemin yksinkertaistaminen.

Kannattajamme odottavat meiltä vahvaa perusturvaviestiä, sellaisen aion yhdessä keskustalaisten kanssa rakentaa.

Koko Suomen puolella

27.08.2019 - Uutiset

Keskustan puheenjohtajaehdokas Antti Kaikkonen kirjoittaa pamfletissaan aluepoliittisista näkemyksistään.

Suomen pitää olla maa, jossa jokaisella on mahdollisuudet elää hyvää elämää ja rakentaa tulevaisuuttaan. Sivistystä, työn ja yrittäjyyden edellytyksiä, palveluita ja turvallisuutta tarvitaan reilusti koko maahan. Kyse on oikeudenmukaisuudesta ja tasapainosta.

Keskustalla on upea historia alueellisen tasa-arvon rakentajana. Vanhojen voittojen vangeiksi ei kuitenkaan kannata ryhtyä. Alue- ja elinvoimapolitiikassa pitää kääntää uusi sivu.

Liturgioiden ja yksittäisten temppujen sijaan meidän keskustalaisten on aika tarjota kokonaisvaltainen aluepolitiikan linja, joka kattaa esimerkiksi koulutuksen, työ- ja elinkeinopolitiikan, perheet, ympäristön, energian, hyvinvointipalvelut, liikenteen ja datayhteydet. Hallintorajat on häivytettävä, jotta kokonaisuudesta saadaan parempi ote.

Joillain alueilla sukupuolijakauma vääristyy, toisella ei ole tarjolla työtä akateemisen koulutuksen hankkineille. Monien seutujen kasvavia yrityksiä piinaa työvoimapula. Tasapaino ei synny itsestään. Keskustaa kutsutaan työhön.

Ilmastonmuutos on Suomellekin haaste, mutta sen ratkaisu tuo alueille mahdollisuuksia. Hiilestä, öljystä, muovista ja betonista pitää ponnistella eroon. Tilalle löytyvät uusiutuvat vaihtoehdot suomalaisesta luonnosta. Vaatteista ja esineistä aina kerrostaloihin ja polttoaineisiin kotimainen uusiutuva vaihtoehto on tulevaisuutta. Tähän tulevaisuuteen pitää tarttua määrätietoisen politiikan tuella.

Valtion työnantajapolitiikassakin on tehtävää. Seuraavan vuosikymmenen aikana kymmeniätuhansia valtion työntekijöitä jää eläkkeelle tai siirtyy muihin tehtäviin. Näitä vakansseja täytettäessä pitäisi aina katsoa, voisiko tehtävää toteuttaa muuallakin kuin isoimpien kaupunkien hallintokortteleisssa. Ainakin osaa voi. Uudet työskentelyn tavat ovat aluepolitiikalle mahdollisuus, johon päättäjien pitää tarttua.

Lainsäädännöllä ja hallitusohjelmilla voidaan ohjata koko valtio työhön. Kaikilla hallinnonalalla pitäisi vaalikausittain katsoa, miten vaalikauden aikana edisteään valtion työtehtävien järkevää siirtoa alueille.

Turvallisuuttakaan ei saa unohtaa. Poliisin tuloon hädän hetkellä pitää voida luottaa. Poliisien määrää pitää lisätä niin, että etenkin huonoimman palvelutason alueille tulee lisää kenttäpoliiseja ja poliisin toimintaan säädetään minimivasteajat. Turvallisuus on perusoikeus, ei etuoikeus.

Minulle aluepolitiikka on tasapainoisen ja oikeudenmukaisen Suomen rakentamista. Sellaista Suomea rakentavalle Keskustalle on vahva tarve myös 2020-luvulla.

Keskustan puheenjohtajakiertue viikolla 35 Helsingissä, Keski-Suomessa, Pohjois-Savossa ja Kainuussa

- Uutiset

Keskustan puheenjohtajakiertue rantautuu viikolla 35 Helsinkiin, Keski-Suomeen, Pohjois-Savoon ja Kainuuseen. Tarkemmat aikataulut löytyvät alta. Tervetuloa jututtamaan!

Helsinki,
Maanantaina 26.8. klo 17 
Keskustan puheenjohtajaehdokkaat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni osallistuvat avoimeen puheenjohtajatenttiin Sanomatalossa.

Keski-Suomi
Perjantaina 30.8. klo 18-19.30. 
Jyväskylän pääkirjasto,Wolmarinsali,Vapaudenkatu 39-41 
Tilaisuuden juontajana/vetäjänä toimittaja Aila Paloniemi.

Pohjois-Savo 
Lauantaina 31.8. 18-20.00 
Lapinlahti, Alapitkän nuorisoseurantalo, Räsäläntie 3

Kainuu 
Sunnuntaina 1.9. klo 13-14.30
Kajaani, Teppanakeskus, Ilmarintie 6

Keskustan pj-kierros tällä viikolla Kymenlaaksossa, Varsinais-Suomessa, Itä-Savossa ja Pohjois- ja Etelä-Karjalassa

20.08.2019 - Uutiset

Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros jalkautuu viikolla 34 laajasti ympäri Suomea. Tervetuloa jututtamaan! Alla kiertueaikatauluja tämän viikon osalta.

Kymenlaakso 
Torstaina 22.8. klo 18-19.30 (kahvit 17.30 alkaen) 
Kouvolankylän VPK-talolla, Palovartijantie 5 Kouvola. Tilaisuuden juontajana/vetäjänä  puoluesihteeri Riikka Pirkkalainen.

Varsinais-Suomi ja Satakunta
Perjantaina 23.8. klo 18 alkaen. 
Loimaan Kalikka, Valtatie 204, Yläne (Pyhäjärven rannalla, matkalla opasteita).
Tapahtuma on avoin kaikille. Alueelta löytyy tekemistä koko perheelle uimisesta ja tikanheitosta aina tiukkaan poliittiseen keskusteluun asti. Tilaisuuden juontajana/vetäjänä viestintäpäällikkö Laura Ruohola.
Ohjelma:
klo 16                Saunat ja pihapelit 
klo 17.30          Kahvitarjoilu, ehdokkaat yleisön tavattavissa
klo 18                Tilaisuuden avaus, piirien puheenjohtajat
klo 18.05          Puheenjohtajaehdokkaat esitellään, Laura Ruohola juontaa
klo 18.15          Tentti 35-40 min
klo 18.50          Yleisökysymykset
klo 19.30          Tilaisuuden päätös
klo 19.30          Makkaran grillausta ja seurustelua


Pohjois-Karjala 
Lauantaina 24.8. klo 13.45-15
Keskustanuorten tilaisuus Elokoulun yhteydessä, Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskus, Lomatie 12, 75500 Nurmes.

Lauantaina 24.8. Klo 16.30 kahvit, tilaisuus alkaa klo 17.00. 
Rantakatu 2B, Joensuu. Kesäravintola Tuulaaki tai huonon sään sattuessa Pakkahuone samassa osoitteessa Joensuun matkustajasatamassa. Tilaisuuden juontajana/vetäjänä toimittaja Keimo Lehtiniemi.

Itä-Savo  ja Etelä-Savo
Sunnuntaina 25.8. klo 12-13.30 
Juva, koulukeskus, Koulutie 1. Tilaisuuden juontajana/vetäjänä poliittinen sihteeri Helena Pakarinen.

Karjala

Sunnuntaina 25.8. klo 16.30-18.00. 
Saimaan Ammattiopisto Sammon auditorio, Armilankatu 40, Lappeenranta. Tilaisuuden juontajana/vetäjänä poliittinen sihteeri Helena Pakarinen.

Kaikkonen julkaisi pamflettinsa, aikoo tehdä 2020-luvusta Keskustan vuosikymmenen

15.08.2019 - Uutiset

Kaikkonen julkaisi pamflettinsa, aikoo tehdä 2020-luvusta Keskustan vuosikymmenen.

Keskustan puheenjohtajaksi tähtäävä Antti Kaikkonen julkaisi torstaina pamfletin, jossa hän kertoo tiestään politiikassa ja ajatuksistaan Keskustan politiikan suuntaviivoiksi tulevina vuosina. Samalla Kaikkonen avaa strategiaansa Keskustan kannatuksen nostamiseksi.

  • Keskustan profiilin ytimeen pitää tuoda kysymykset, jotka ovat keskustalaisuuden ydintä ja tämän hetken polttavia kysymyksiä: Perheiden ja lasten asiat, koulutusmahdollisuudet, kestävä luontosuhde, ja rakentavampi tapa tehdä politiikkaa. Näitä teemoja keskustalta toivotaan, näillä teemoilla puolue myös nousee.
  • Keskustan on torjuttava sekä vastuuton kulutuskeskeisyys että ilmastoahdistus, ja tuotava ympäristökeskusteluun oma kohtuuden viestinsä.
  • Samalla on pidettävä kiinni asioista, joissa Keskustaa arvostetaan: Talous- ja työllisyyspolitiikka, pienyrittäjyys, aluepolitiikka, suomalaisen ruuan puolustaminen ja isänmaan asioiden vakaa hoito.
  • 2020-luvusta tehdään Keskustan vuosikymmen. Aion tehdä Keskustasta poliittisen keskikentän johtajan, joka tuntee juurensa mutta katsoo aina eteenpäin.
  • Keskustaväki on ollut liian kauan siipi maassa. On aika palauttaa Keskustan itseluottamus.

Kaikkosen mukaan Keskustan kannatuksen kerääminen edellyttää paitsi selkeää strategiaa, myös uskottavaa poliittista johtajuutta. Keskustan johtajan pitää uskaltaa ottaa asioihin kantaa laajalti ja heittää myös koko persoonansa peliin, omia kuunnellen ja selkeää linjaa piirtäen.

  • Keskustan kestävä nousu edellyttää puolueelta aitoutta, avoimuutta ja selkeyttä. On puhuttava politiikan selkosuomea.
  • Pamfletissa kerron tieni kohti Keskustan johtoa, miten olen viime vuosikymmenten tapahtumat nähnyt ja kokenut, ja miksi tiedän nyt olevani valmis johtamaan Keskustaa.
  • En ole koskaan pelännyt astua keskustalaisten eteen omana itsenäni. Sanomani on poliittinen, aatteellinen ja lähtee ihmisestä. Uskon, että sitä Keskusta nyt kaipaa.
  • Aion laittaa kaiken peliin, mitä miehestä irti saa. Tavoitteena on tehdä 2020-luvusta Keskustan vuosikymmen, suomalaisten ja isänmaan parhaaksi, Kaikkonen toteaa.

Kaikkosen pamfletti on luettavissa täällä https://drive.google.com/open?id=1VyPf5FeBpuIEzhTVXsCsq6o4CZ-H3aCL

Lisätietoja:

Antti Kaikkonen (yhteydenotot sähköpostilla)
antti.kaikkonen@eduskunta.fi

Kampanjapäällikkö Hanna Markkanen
Puh: 0505715502
Sähköposti: markkasenhanna@gmail.com

Keskustan puheenjohtajakiertue jalkautuu Hämeeseen, Pohjanmaalle ja Pirkanmaalle

12.08.2019 - Uutiset

Keskustan puheenjohtajakiertue jalkautuu viikolla 33 puheenjohtajaehdokkaiden Antti Kaikkosen ja Katri Kulmunin voimin seuraaviin paikkoihin:

To 15.8. klo 18 – 19.30 Päijät-Häme
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros: Mieskuoron tila, Hämeenkatu 21, Lahti

Pe 16.8. klo 18 – 19.30, Keski-Pohjanmaa
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros: Mediasali, Rantakatu 10, Kokkola

La 17.8. klo 12 – 13.30 Etelä-Pohjanmaa
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros: Valtuustosali, Kirkkokatu 6, Seinäjoki

Su 18.8. klo 12 – 13.30, Pirkanmaa
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros:
Pala Café, Liikekeskus Siperia, Itäinenkatu 9, Tampere

Su 18.8. klo 16 – 17.30, Etelä-Häme
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros:
Hämeenlinna, Marin kahvila, Kasarmikatu 5-3

Kaikkonen on lisäksi tavattavissa alla olevissa paikoissa:

Pe 16.8. klo 10 – 10.45 avoin yleistötilaisuus, Pyhäjärvi, Kahvila Karnevaali, Palotie 2

Pe 16.8. klo 12.15-13 avoin yleisötilaisuus: Oulainen, Cafe Hilppa, Keskuskatu 2

Pe 16.8. klo 14-14.45 avoin yleisötilaisuus, Raahe, Raahelan kahvio, Palokunnankatu 28

Pe 16.8. klo 16-16.45 avoin yleisötilaisuus: Kalajoki, Tapio Tupa, Matkailutie 3

La 17.8. klo 10-10.50 Puheenjohtajapaneeli Alahärmän Power Parkin Road House kauppakeskuksessa

Keskustan pj-ehdokkaiden kiertue käynnistyy lauantaina Rovaniemeltä ja Ylitorniolta

07.08.2019 - Uutiset

Keskustan puheenjohtajien kenttäkierros alkaa lauantaina 10.8. Rovaniemeltä, josta se jatkuu Peräpohjolan kautta Pohjois-Pohjanmaalle. Puheenjohtajaehdokkaat Antti Kaikkonen ja Katri Kulmuni ovat kenttäkierroksella viikonlopun aikana seuraavasti:

La 10.8. klo 12 – 13.30, Lappi
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros: Café Koti, Rovaniemi

La 10.8. klo 16.30 – 18, Peräpohjola
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros: Niuro, Ylitornio

Su 11.8. Pohjois-Pohjanmaa
Keskustan puheenjohtajaehdokkaiden kenttäkierros: klo 12.30 Nuorisoseurantalo, Nivala ja klo 17 Rauhalan piha, Oulu

Kiertueen muut paikkakunnat ja päivämäärät löytyvät sivuston Antti tavattavissa -osiosta.

Kaikkosen kyselytunti Facebookissa 7.8.

- Uutiset

Tervetuloa seuraamaan Kaikkosen Facebook-sivulla suorana lähetettävää kyselytuntia, jossa häntä tenttaa kansanedustaja Hilkka Kemppi. Kyselytunti järjestetään 7.8. klo 17-18.

Kempin lisäksi kysymyksiä voi esittää myös muut keskustalaiset ja niitä voi lähettää vastattavaksi osoitteeseen antti@anttikaikkonen.fi. Lähetystä voi seurata Facebookissa Kaikkosen poliitikkosivustolla
https://www.facebook.com/kansanedustajakaikkonen Sivuston kautta voi lähettää myös ennakkokysymyksiä.

Kaikkonen Varsinais-Suomessa, Porin SuomiAreenassa ja Kuortaneella

15.07.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee tällä viikolla Varsinais-Suomessa, Porin SuomiAreenassa ja Kuortaneella seuraavasti:

Ke 17.7. klo 11 Laitila, Keskusta-tapaaminen Palmusen tilalla
Ke 17.7. klo 13 Pori, Keskusta – täysillä tulevaisuuteen -keskustelu, Suomi Areena, Purjelava
Ke 17.7. klo 16 Pori, HS:n keskustelu ”Vain poliitikon elämää”, SuomiAreena, Antinkatu 5:n lava

Pe 19.7. klo 11.30-12.30, Kuortane, Kuortaneen kuhinat

Kaikkoselta pamfletti keskustan nostamiseksi

04.07.2019 - Uutiset

“Keskustan kannatus on Ylen uusimmassa mittauksessa enää 11,7 prosenttia. Puolueen tilanne on poikkeuksellisen vakava.

En usko gallupien selittelemiseen. Keskustan luku on juuri sen verran, minkä ihmisten mielestä tällä hetkellä ansaitsemme. Luottamuksesta on kyse.

Ensimmäinen askel on otettava Kouvolan ylimääräisessä puoluekokouksessa syyskuun alussa. Juha Sipilän seuraajan valinta on tärkeä, mutta yhtä lailla tärkeää on, että keskustaväki pystyy ottamaan uuden henkisen asennon. Omalta osaltani haluan olla palauttamassa keskustan itseluottamuksen. Tätä kansanliikettä tarvitaan myös 2020-luvun Suomessa.

Julkaisen elokuun alkupuolella pienen pamfletin siitä, miten Keskusta saadaan jälleen nousun tielle.

Keskustalle sopii sillanrakentajan rooli 2020-luvulla. Keskusta on Suomen puolueista se, joka painottaa koko Suomen asiaa. Sitä, että hyvän elämän edellytyksiä pitää olla koko maassa, jokaisen suomalaisen ulottuvilla. Tämäkin viesti pitää pystyä tuomaan niin, että sitä voidaan tukea myös taajamissa ja kaupungeissa. Keskustan pitää olla sillanrakentaja eri väestöryhmien, maaseudun ja kaupungin, etelän ja pohjoisen välissä.

Pamfletissa on mm. ajatuksia siitä, miten

–          yrittäminen, työn tekeminen ja opiskeleminen kannattaa

–          maaseutua ja kotimaista ruuantuotantoa puolustetaan siten, että sitä kaupungeissakin kannatetaan

–          ilmastonmuutosta torjutaan muutoin, kuin lihansyönti tai autoilu kieltämällä

–          humanitäärisen maahanmuuton linjasta jämäkkä, mutta hädänalaisimpia auttava

–          ikääntyvästä väestöstämme huolehditaan

–      työn ja perheen yhteensovittamista helpotetaan

–          Suomen liikenneverkkoa kiskoista sorateihin aletaan laittaa kuntoon

–          Suomi pidetään turvallisena

–           Keskustan järjestötyötä uudistetaan periaatteella ”Enemmän toimintaa, vähemmän byrokratiaa”

Olen varma, että laajan poliittisen keskikentän puolueelle on edelleen tilausta. Vaikka yhteiskunnallinen keskustelu on usein kärjistynyttä, ei suomalaisten enemmistö lopulta taida sittenkään edustaa ääripäitä. Lähden hakemaan luottamusta linjalle, jolla rakennetaan parempaa Suomea tolkun politiikalla.

Väitän tuntevani hyvin tätä maata ja kansaa. Olen kiertänyt Suomen ristiin rastiin, ja moneen kertaan. Tarvittava kokemus, osaaminen  ja paineensietokyky löytyvät. Kaikkia niitä on testattu.

En ole ennen ollut valmis tähän tehtävään.  Nyt olen. Olen valmis laittamaan itseni likoon keskustalaisen  kansanliikkeen puolesta”, Kaikkonen sanoo.

Kaikkonen Ruotsissa ja Virossa

01.07.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on virkamatkalla Ruotsissa ja Virossa maanantaina 1. heinäkuuta. Kaikkonen käy ensimmäiset kahdenväliset keskustelunsa Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin ja Viron puolustusministeri Jüri Luikin kanssa.

Ruotsissa Kaikkosen ja Hultqvistin on tarkoitus keskustella Suomen ja Ruotsin välisestä puolustusyhteistyöstä, pohjoismaisesta puolustusyhteistyöstä ja kansainvälisestä harjoitustoiminnasta.

Kaikkonen siirtyy Ruotsista Viroon, jossa hänellä on keskustelut puolustusministeri Luikin kanssa Suomen ja Viron välisestä puolustusyhteistyöstä ja lähialueen turvallisuustilanteesta.

Hanna Markkanen Kaikkosen kampanjapäälliköksi

29.06.2019 - Uutiset

Hanna Markkanen, 23, on aloittanut Antti Kaikkosen puheenjohtajakampanjan kampanjapäällikkönä. Markkanen on kotoisin Kempeleestä ja toimii tällä hetkellä Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirin varapuheenjohtajana. Hän opiskelee hallintotieteitä Lapin yliopistossa. Työkokemusta Markkaselle on kertynyt niin eduskunta-avustajana toimimisesta kuin erilaisten kampanjoiden koordinoinnista.

”Kannatan Kaikkosta, aatteen Anttia puolueen puheenjohtajaksi. Antilla on kyky tehdä ratkaisuja, rohkeutta katsoa tulevaan. Antti on sitä, mitä puoleemme nyt tarvitsee. Antin vahvuutena on ihmisten kohtaaminen kentällä. Hän on koko kansan K ja erinomainen valinta Keskustan puheenjohtajaksi!”, Markkanen kertoo.

Lisätiedot: Hanna Markkanen, puh. 050 571 5502, markkasenhanna@gmail.com

Kaikkonen Berliinissä, Brysselissä ja Klaipedassa

25.06.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen osallistuu 25.-28.6.2019 viiteen kansainvälistä puolustusyhteistyötä käsittelevään kokoukseen Berliinissä, Brysselissä sekä Klaipedassa.

Kaikkonen osallistuu tiistaina 25.6. Pohjoisen ryhmän (Northern Group) ministerikokoukseen Berliinissä. Ministereiden asialistalla ovat mm. strateginen viestintä, merellinen turvallisuus ja sotilaallinen liikkuvuus.

Naton puolustusministerikokous järjestetään 26.6.-27.6. Brysselissä Naton päämajassa. Päivien aikana Kaikkonen osallistuu Resolute Support -operaatiota käsittelevään täysistuntoon, uusia teknologioita käsittelevälle ministerikokouksen työillalliselle, ISIS:n vastaisen (Defeat ISIS) koalition sekä Saksan johtaman kehysvaltioryhmän kokoukseen.

Perjantaina 28.6. Kaikkonen osallistuu Ison-Britannian johtaman Joint Expeditionary Force (JEF) -maaryhmän puolustusministerien ja puolustusvoimien komentajien yhteiskokoukseen maihinnousutukialus HMS Albionilla Klaipedan satamassa Liettuassa. Kokous liittyy JEF-yhteistyön päätapahtuman Baltic Protector -harjoituskokonaisuuteen. JEF-yhteistyö pyrkii kehittämään sotilaallisia valmiuksia ja kehittämään kykyä ennaltaehkäistä kriisejä ja tarvittaessa vastata niihin yhdessä.