Kaikkonen käynnisti selvitystyön

18.11.2019

Puolustusministeri Antti Kaikkonen on päättänyt selvitystyön aloittamisesta paikkariippumattoman ja monipaikkaisen työn lisäämisestä puolustusministeriön hallinnon alalla, eli Puolustusvoimissa, Puolustushallinnon rakennuslaitoksessa ja puolustusministeriössä.

Puolustushallinnossa paikkariippumattomattoman työskentelyn mahdollistavat etätyö, hajautettu työ ja liikkuvaa työskentelyä tukevat ratkaisut. Selvitys koskee yhteensä 13 000 puolustushallinnon alaista työpaikkaa.

Toimeksianto perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan, jossa alueellistaminen ja paikasta riippumaton työnteko nousevat esille.

Lisätiedot: erityisavustaja Jirka Hakala, p. 0295 140 005