Suomi kuntoon

08.04.2015 - Blogi

Ennakkoäänestys on alkanut. Nyt on vaikuttamisen paikka. Käynnissä olevissa eduskuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta. Ajankohtaisin asia näissä vaaleissa on Suomen nostaminen nousun uralle. Avain tähän on osaaminen sekä varsinkin pienten ja keskisuurten yritysten kasvun mahdollistaminen. Yritystemme pärjääminen luo työpaikkoja, mikä puolestaan luo uusia verotuloja sen sijaan, että yhteiskunnan varoja kuluu työttömyyskorvauksiin.

Nyt tarvitaan uudistuksia ja tekemisen meininkiä, joilla Suomeen luodaan myönteinen nousukierre. Oman käsitykseni mukaan tähän tarvitaan nyt myös uusi pääministeri. Oma suosikkini tehtävään on keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä.

Yhteiskunnan ei pidä olla järkevää toimintaa estävä jarrumies. Se tarkoittaa sitä, että on aika aloittaa turhan byrokratian ja sääntelyn purkaminen. Se ei maksa mitään, mutta päinvastoin voi vapauttaa ihmisiä ja yrityksiä aktiivisuuteen.

Olemme tavattoman riippuvaisia energian tuonnista. Suurin osa tuonnista tulee Venäjältä. Samaan aikaan jätämme omia mahdollisuuksia energiantuotantoon käyttämättä. Voimme luoda Suomeen huomattavasti uusia työpaikkoja hyödyntämällä kotimaista uusiutuvaa energiaa. Se myös parantaisi omavaraisuuttamme. Tähän työhön pitää saada nyt vauhtia.

Varsinkin vaikeina aikoina perusasiat on pidettävä kunnossa. Peruspalveluiden hyvä laatu neuvolapalveluista ja päivähoidosta koulutukseen, terveydenhoitoon ja ikäihmisten hoitoon on turvattava. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen alasajo on pysäytettävä. Nuorille on turvattava asianmukainen koulutus, jotta he pääsevät oman itsenäisen elämän alkuun. Osalle paras vaihtoehto on oppisopimuskoulutus.

Sote-uudistusta jatkettaessa on pidettävä huolta siitä, että usein tarvittavat peruspalvelut on saatavissa läheltä. Jos onnistumme, voimme parantaa palveluiden laatua ja sujuvuutta. Tällä hetkellä ajan saaminen terveyskeskukseen lääkärin vastaanotolle kestää aivan liian kauan.

Käynnissä olevien suurten uudistusten rinnalla on myös hyvä muistaa se arvokas työ, jota esimerkiksi omaishoitajat ja perhehoitajat tekevät. Ja kaikki se, mitä esimerkiksi aivan tavallisissa lapsiperheissä tehdään joka päivä. Maamme on täynnä erilaisia arjen sankareita.

Kun valtiontalous on tiukalla, ei vastuullinen ehdokas uskalla paljoa luvata. Joudumme tekemään lähivuosina säästöjä, joiden oikeudenmukainen kohdistuminen on erityisen tärkeää. Tämä korostuu Uudellamaalla, jossa asumisen kustannukset ovat korkeat. Esimerkiksi pienistä eläkkeistä ei ole mahdollista leikata.

Oleellisinta on saada aikaan ratkaisut, joilla työllistäminen ja yrittäminen saadaan nykyistä kannattavammaksi. Näin syntyy työpaikkoja ja verotuloja, jota kautta myös talous saadaan tasapainoon.

On aika laittaa Suomi kuntoon.