Käänne parempaan suuntaan

25.10.2016 - Blogi

Uusimmat työttömyysluvut todentavat osaltaan käännettä, josta maamme taloudessa on viime kuukausina ollut muutoinkin merkkejä.

Monen huonon vuoden jälkeen työttömyys on nyt kesästä alkaen alentunut ja alenee edelleen aiempaan verrattuna. Tilastokeskuksen mukaan syyskuussa työttömyysaste oli 7,7 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 prosenttia. Työttömiä oli 204 000 eli 21 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli työ- ja elinkeinotoimistoissa syyskuun lopussa yhteensä 329 500. Se on 7 900 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja 13 100 vähemmän kuin elokuun lopussa. Erot tilastoissa selittyvät ennen muuta työttömyyden erilaisilla määritelmillä.

Suunta on kuitenkin selvä – menemme viimeinkin parempaan päin.

Ero edelliseen vaalikauteen on tuntuva. Kun Sipilän hallitusta kaikesta mahdollisesta arvosteleva SDP oli toinen päähallituspuolue ja sillä oli sekä valtiovarain- että työministerin salkut, talous supistui ja työttömyys kasvoi.

Nyt talous kasvaa ja työttömyys supistuu.

Nyt meidän on kaikin tavoin voimistettava myönteistä talous- ja työllisyyskehitystä. Vain työllisyyttä parantamalla voimme turvata palvelut, pitää huolta heikompiosaisista ja lopettaa velkaantumisen kestävällä tavalla.

Viimeaikaiset laivatilaukset ja metsäteollisuuden investoinnit ovat isoja piristysruiskeita Suomen talouteen. Ne eivät kuitenkaan yksin vielä riitä korjaamaan tilannetta. Meidän on saatava etenkin työllistävien pienten ja keskisuurten yritysten investoinnit toden teolla vauhtiin.

Lupaavin mahdollisuus uusiin työpaikkoihin sekä uuteen ja kasvavaan yritystoimintaan koko maassa, etenkin Itä- ja Pohjois-Suomessa, on biotaloudessa. Sen edistäminen on lähikuukausien tärkeimpiä tehtäviä. Biotaloutta on perusteltua vauhdittaa myös oikein kohdennetulla tutkimus- ja kehitysrahoituksella.

Huolestuttavaa työttömyysluvuissa on vieläkin nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanne. Rohkaisen hallitusta hakemaan nuorten työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden hillitsemiseen kokonaan uusia ratkaisuja. Meidän on edelleen helpotettava työllistämistä ja työllistymistä sekä jatkettava työntekoa hankaloittavan byrokratian purkamista. Ensi vuoden alussa alkava perustulokokeilu on yksi mahdollisuus perusturvan uudistamisessa kannustavammaksi.

Työllisyys ratkaisee sekä Suomen että Sipilän hallituksen tulevaisuuden. Kaikki voitava on tehtävä yhdessä sen eteen, että talous saadaan ennusteita vahvempaan kasvuun ja että mahdollisimman moni suomalainen saa töitä.