Kirjallinen kysymys: Starttirahojen turvaaminen

27.07.2015

KIRJALLINEN KYSYMYS

Starttirahan turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Starttirahat loppuivat Uudellamaalla pahasti kesken kesäkuun aikana. Sama häämöttää monien muiden työ- ja elinkeinotoimistojen (TE-toimistojen) kohdalla, ellei niin ole jo käynyt. Rahat loppuivat vaikka vuodesta on vielä puolet jäljellä. Tilanne on erittäin huolestuttava koko maassa: joidenkin TE-toimistojen työllisyysmäärärahat loppuivat jo toukokuussa, joissakin pystytään sinnittelemään syyskuulle.

Starttirahan tarkoitus on edistää uutta yritystoimintaa ja työllistymistä. Raha turvaa uuden yrittäjän toimeentulon perustamis- ja vakiinnuttamisajalta enintään 18 kuukauden ajalta. Tutkimusten perusteella voidaan vahvasti todeta, että yrittäjä hyötyy starttirahasta yritystoimintansa alkuvaiheessa huomattavasti, ja se usein mahdollistaa pitkäkestoisen yritystoiminnan.

Nyt TE-toimistot ovat kertoneet, kuinka kielteisiä päätöksiä on jouduttu tekemään satoja pitkälti pelkästään määrärahojen loppumisen takia. Päätökset ovat olleet sokki hakijoille, sillä hakemuksia on saatettu viilata pitkäänkin. Samalla kuulemme esimerkiksi Microsoftin aiheuttamasta tilanteesta, jonka lääkkeeksi tarjotaan nimenomaan yrittäjyyttä. Mutta millä kantimilla?

Hallitus lupaa, että yrittäjyyden edellytyksiä parannetaan ja työllisyys käännetään kasvuun nimenomaan yrittäjyyden kautta. Nyt edessä on näytön paikka. Näiden tavoitteiden on realisoiduttava syksyn budjettineuvotteluissa, joissa on löydyttävä lisärahoitusta starttirahoihin.

Syksyyn odottaminen on kuitenkin laiha lohtu niille, jotka haluavat yrittää nyt, mutta starttirahojen määrärahat on käytetty jo alkuvuodesta loppuun. Starttirahaa ei voi saada takautuvasti eikä starttirahaa myönnetä, jos yritys on aloittanut yritystoiminnan ennen tuen myöntämistä.

Vahva yrittäjyys on tärkeä pohja menestyvälle Suomelle. On hienoa, että intoa yrittäjyyteen tuntuu nyt olevan keskellä kasvavaa työttömyyttä. Valtion on turvattava riittävät resurssit yrittäjyyden ensiaskelten ottamiseen.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mihin toimiin hallitus aikoo ryhtyä, jotta yrittäjyyteen kannustavaa starttirahaa on saatavilla riittävästi myös jatkossa ja jo tämän vuoden aikana?

Helsingissä 27.7.2015

Antti Kaikkonen /kesk