Kaikkonen ja Kääriäinen utp-selonteosta: Suomen tavoitteeksi vakauden tie

17.06.2016

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen ja ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon seurantaryhmän puheenjohtaja, Keskustan kansanedustaja Seppo Kääriäinen:

Suomen tavoitteeksi vakauden tie

Hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko on realistinen arvio Suomen ja suomalaisten turvallisuudesta aikana, jolloin tilanne maamme lähialueilla ja laajemmin Euroopassa ja maailmassa on jännitteinen.

Venäjän ja lännen välit ovat kiristyneet, joka heijastuu myös Itämeren alueelle. Negatiivisten toimien ja vastatoimien kierre on katkaistava neuvotteluteitse. On palattava liennytyksen ja vakauden tielle. Suomen on oltava tässä työssä aktiivinen sillanrakentaja.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkäaikainen, yhdessä sovittu linja on nojannut sotilaalliseen liittoutumattomuuteen, kansainväliseen yhteistyöhön, hyviin kahdenvälisiin suhteisiin ja uskottavaan omaan puolustukseen.

Tämä on kestävä linja myös lähivuosille niin, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on vakauden ylläpitäminen ja vahvistaminen nimenomaan Suomen lähialueilla.

On tärkeää, että ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on myös tulevaisuudessa laaja yhteisymmärrys. Sen rakentamiseen selonteko antaa tukevan perustan.

Suomi ja Ruotsi ovat samankaltaisilla ulko- ja turvallisuuspoliittisilla valinnoilla pitkään edistäneet koko pohjoisen Euroopan vakautta ja turvallisuutta. Kummankin maan pysyttäytyminen sotilasliiton ulkopuolella on kestävä tapa vahvistaa vakautta. Suomen ja Ruotsin välistä yhteistyötä on syytä edelleen syventää.

Suomen turvallisuuteen vaikuttaa keskeisesti myös se, että omat asiamme, ennen muuta taloutemme ja työllisyytemme ovat kunnossa. Se, että talous saadaan tasapainoon ja työllisyys paranemaan, on kestävin tapa turvata yhteiskunnan eheys. Kunnossa oleva Suomi kestää parhaiten myös ulkoa tulevat paineet.