Puolustusministeri Kaikkonen: Huoltovarmuudesta tehtävä kattavat stressitestit

30.04.2020

Tiedote julkaistu puolustusministeriön sivustolla
https://www.defmin.fi/ajankohtaista/tiedotteet?9_m=10298

Puolustusministeri Antti Kaikkonen esittää huoltovarmuusjärjestelmän läpikäymistä monipuolisilla stressitesteillä. Testien avulla kartoitettaisiin mahdollisia puutteita materiaalisessa varautumisessa erilaisiin häiriötilanteisiin ja kriisioloihin.

-Koronaviruksen myötä havaitut puutteet varautumisessa heikentävät huoltovarmuutemme uskottavuutta. Luottamuksen palauttaminen on paikallaan, Kaikkonen toteaa.

-Ehdotan, että teemme kattavat huoltovarmuuden stressitestit kaikenlaisten poikkeustilanteiden varalta, katovuosista luonnonkatastrofeihin ja energiakriiseihin. Tämä työ antaisi pohjan myös mahdollisten epäkohtien korjaamiselle.

Kaikkosen mukaan huoltovarmuuden käsitettä ei pidä rajata vain Huoltovarmuuskeskuksen varastoihin, vaan on käytävä läpi sekä julkishallinnon että elinkeinoelämän materiaalinen varautuminen. Yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisen materiaalin, varaosien, ylläpito- ja korjausosaamisen ja muun saatavuuden takaaminen on varmistettava kaikissa tilanteissa.

-Uutta pandemiaa tai sotilaallista konfliktiakaan ei valitettavasti voida kokonaan sulkea pois. Viisas varautuu kaikkeen.

-Huoltovarmuus on keskeinen osa kokonaisturvallisuuttamme. Suomalaisten luottamuksesta viranomaisiin ja varautumiseen on pidettävä kiinni, se valaa perustan turvallisuudelle ja turvallisuuden tunteelle, Kaikkonen sanoo.

Lisätietoa:

Erityisavustaja Jirka Hakala, puh. 050 478 0726