Kaikkonen Uutisextrassa 18.1.

17.01.2020 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee MTV:n Uutisextrassa 18.1. Haastattelussa käsitellään mm. parlamentaarista komiteaa asevelvollisuuden kehittämiseksi ja Koulutus2020-ohjelmaa. Uutisextra-lähetys alkaa lauantaina 18.1. klo 19:10.

Pohjoismaisten puolustusministerien kuuma linja käyttöön: ministerit keskustelivat Irakin tilanteesta

15.01.2020 - Uutiset

Puolustusministeriön tiedote 15.1.2019 klo 17.30

Pohjoismaisten puolustusministerien kuuma linja käyttöön: ministerit keskustelivat Irakin tilanteesta

Pohjoismaiset puolustusministerit keskustelivat tänään Irakin tilanteesta. Keskustelut käytiin syksyllä 2019 käyttöön otetun kriisikonsultaatiomekanismin puitteissa. Suojattua kuva- ja ääniyhteyttä  hyödynnettiin nyt ensimmäistä kertaa ministeritasolla.


Puolustusministeri Antti Kaikkosen mukaan on luontevaa vaihtaa tietoa Pohjoismaiden kesken. ”Keskustelimme turvallisuuspoliittisesta tilanteesta Irakissa ja ISIS:in vastaisen koalition toimintaedellytyksistä. Yhteinen tahto on, että yhteistyö terrorismia vastaan voisi jatkua alueella, yhteistyössä Irakin hallinnon kanssa. Luonnollisesti haluamme varmistaa, että pohjoismaiset joukot voivat toimia alueella turvallisesti.”

”Jatkamme tilanteen seuraamista ja arviointia yhdessä muiden operaatioon osallistuvien maiden kanssa”, toteaa ministeri Kaikkonen.

Uuden konsultaatiomekanismin avulla on tarkoitus saavuttaa yhteinen tilannekuva mahdollisten kriisien ja konfliktien aikana. Pohjoismaiden puolustushallinnot voivat konsultoida toisiaan, mikäli alueellinen vakaus, koskemattomuus tai turvallisuus ovat uhattuna. Kriisikonsultaatiomekanismia voidaan hyödyntää myös näkemysten vaihtamiseen kansainvälisistä tapahtumista, joilla on vaikutusta Pohjolan turvallisuustilanteeseen, tai joiden osalta Pohjoismailla on yhteinen turvallisuusintressi.

Lisätietoa aiheesta antaa puolustusministeriössä erityisasiantuntija Erkki Aalto, puh. 0295 140 312 ja erityisavustaja Janne Torvinen puh. 0295 514 0433

Kaikkosen ja Hultqvistin yhteiskirjoitus 14.12.: Suomi ja Ruotsi tiivistävät entisestään puolustusyhteistyötä – määritämme yhteiset askeleet myös kriisiolojen varalle

14.12.2019 - Uutiset

Kirjoitus on julkaistu Lännen median lehdissä 14.12.

Suomi ja Ruotsi jatkavat rauhanajan ylittävän puolustusyhteistyönsä syventämistä. Kriiseihin ja sodanaikaan liittyvä kahdenvälinen operatiivinen suunnittelu sekä koordinoidut ja yhteiset toimet korostavat pyrkimyksiä. Yhdessä olemme vahvempia, kirjoittavat puolustusministerit Antti Kaikkonen (kesk.) ja Peter Hultqvist (sd.).

Suomen ja Ruotsin kahdenvälisellä puolustusyhteistyöllä on erityinen asema maidemme turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa.

Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen turvallisuustilanne on muuttunut ajan mittaan haastavammaksi, mikä edellyttää entistä tiiviimpää yhteistyötä kahden- ja monenkeskisesti.

Toteutimme 27.11. ministeritasolla table top -harjoituksen. Skenaariopohjainen harjoitus perustui kuvitteelliseen konfliktiin Itämeren alueella. Tavoitteena oli harjoitella poliittisia päätöksentekoprosesseja konfliktitilanteessa. Paransimme käsitystämme yhteisiin sotilaallisiin operaatioihin liittyvistä mahdollisuuksista, menettelyistä ja haasteista.

Puolustusyhteistyömme lujittaminen palvelee monia tarkoituksia. Suomella ja Ruotsilla on yhteisiä geostrategisia intressejä ja näkemyksiä Itämeren alueen turvallisuushaasteista. Molempien harjoittama turvallisuuspolitiikka perustuu vahvaan kansalliseen sotilaalliseen suorituskykyyn sekä periaatteeseen, jonka mukaan turvallisuutta rakennetaan yhteistyössä muiden maiden ja järjestöjen kanssa.

Sekä Suomen että Ruotsin turvallisuuspolitiikka liittyy selkeästi maidemme EU-jäsenyyteen ja tiiviiseen kumppanuuteen Naton kanssa. Lisäksi edistämme yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa, vahvaa transatlanttista yhteyttä ja pohjoismaista yhteistyötä.

Olemme edistyneet merkittävästi

Suomen ja Ruotsin yhteistyön syventämisen suuntaviivat esiteltiin laajalle yleisölle vuoden 2015 alussa. Sen jälkeen on tehty paljon työtä, ja olemme edistyneet merkittävästi. Sotilaallinen kykymme toimia yhdessä on kehittynyt nopeasti viimeisten viiden vuoden aikana.

Harjoitukset ja ennakkovalmistelut ovat olennaisia, jotta kriisien tai konfliktien aikana voidaan tehdä yhteistyötä. Suuret harjoitukset, joissa on mukana suomalaisia ja ruotsalaisia yksiköitä – kuten Aurora, Northern Wind, Trident Juncture, Arctic Challenge Exercise ja Northern Coasts – ovat osoittaneet, että pystymme ja olemme valmiita toimimaan yhdessä. Lisäksi kahdenvälisiä suomalais-ruotsalaisia harjoituksia toteutetaan säännöllisesti.

Vuonna 2016 Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien tehtäväksi annettiin kehittää valmius suunnitella ja toteuttaa yhteisiä sotilaallisia operaatioita rauhan, kriisien ja sodan aikana. Olemme viime vuosina edistyneet merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamisessa. Nyt voimme toimia sotilaallisesti yhdessä, jos tätä koskevat poliittiset päätökset tehdään molemmissa maissa.

Useita konkreettisia toimia yhteistyön tiivistämiseksi on toteutettu. Tehtävää on kuitenkin vielä paljon, ja työ jatkuu.

Isäntämaatuesta keskustelut käynnissä

Viime vuonna hallituksemme hyväksyivät puolustusyhteistyötä koskevan kahdenvälisen yhteisymmärryspöytäkirjan, jossa todetaan muun muassa, että yhteistyön tavoitteena on vahvistaa maidemme puolustuskykyä ja luoda edellytyksiä yhteisille kaikkien puolustushaarojen sotilaallisille toimille ja operaatioille kaikissa tilanteissa. Maidemme puolustusministeriöt ovat nyt yhdessä määritelleet seuraavat painopistealueet yhteistyön syventämisessä.

Jatkamme skenaariopohjaisia harjoituksia sekä virkamies- että ministeritasolla. Arvioimme oikeudellisesti, millaisille uusille kahdenvälisille järjestelyille tai kansallisille lainsäädäntömuutoksille voi olla tarvetta. Keskeinen osa jatkotyötä ovat myös kahdenväliset isäntämaatuen järjestelyt, jotka mahdollistavat koordinoitujen tai yhdistettyjen operaatioiden toteuttamisen joko Suomen tai Ruotsin alueella. Tarvittavien järjestelyjen luomisesta käydään parhaillaan keskusteluja.

Pyrimme parantamaan yhteistä tilannekuvaa koskevia järjestelyjä. Lisäksi pitkän aikavälin tavoitteena on lisätä puolustusvoimiemme operatiivista vaikuttavuutta. Siksi selvitämme myös, miten alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen liittyvää yhteistyötä voitaisiin syventää.

Yhdessä myös kriisejä päin

Hedelmällinen yhteistyömme ulottuu myös välittömän turvallisuusympäristömme ulkopuolelle. Käymme läpi, miten voisimme paremmin koordinoida osallistumistamme kansainvälisiin kriisinhallintaoperaatioihin.

Maamme haluavat kantaa yhdessä vastuuta rauhan, kriisin ja sodan aikana. Sillä on vakauttava vaikutus, ja se nostaa sotilaallisten välikohtausten kynnystä lähialueillamme. Yhteistyömme antaa vahvan signaalin mahdollisille vastustajille siitä, että olemme sekä halukkaita että kykeneviä toimimaan yhdessä kaikissa olosuhteissa. Suomen ja Ruotsin tiiviimpi puolustusyhteistyö on edelleen keskeinen tekijä nykyisten ja tulevien turvallisuushaasteiden hallinnassa. Olemme sitoutuneet viemään yhteistyötä eteenpäin ja siten edistämään vakautta.

Suomi ja Ruotsi yhdessä ovat turvallisuuden tuottajia Itämeren alueella.

Kaikkonen Ylen Ykkösaamussa 14.12.

13.12.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen vierailee Ylen Ykkösaamussa lauantaina 14.12. Ohjelma alkaa klo 10.05 TV1:llä.

Haastattelun teemana on mm. Suomi-Ruotsi -puolustusyhteistyö. Kaikkosta haastattelee toimittaja Sakari Sirkkanen.

Kaikkonen Washingtoniin

05.12.2019 - Uutiset

Puolustusministeri Antti Kaikkonen tekee työvierailun Washingtoniin Yhdysvaltoihin 6. – 10.12.

Työvierailullaan Kaikkonen osallistuu Reagan National Defence Forum -konferenssiin. Lisäksi hän tapaa matkansa aikana Yhdysvaltojen puolustusministeri Mark Esperin ja Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvistin. Ministerit tulevat keskustelemaan maiden välisen puolustusyhteistyön ajankohtaisista asioista.

Lisäksi Kaikkosella on työvierailunsa aikana kahdenvälisiä tapaamisia Yhdysvaltain puolustushallinnon edustajien kanssa.

Lisätietoa työvierailun sisällöstä antaa ministerin erityisavustaja Jirka Hakala, puh. +358 295 140 005

Kaikkoselle Rintamaveteraaniliiton kunniaristi

21.11.2019 - Uutiset

Rintamaveteraaniliiton hallitus on myöntänyt puolustusministeri Antti Kaikkoselle Rintamaveteraaniliiton kunniaristin. Kunniaristin luovuttivat ministerille 21.11.2019 järjestetyssä tilaisuudessa Rintamaveteraaniliiton hallituksen puheenjohtaja Matti Louekoski ja toiminnanjohtaja Heikki Karhu.

Rintamaveteraaniliitto on vuosien 1939 -1945 sotiin osallistuneiden rintamaveteraanien ja heidän perheenjäsentensä etujärjestö, jonka tarkoituksena on veteraanien edunvalvonta.