Kivijalka kuntoon – Keskustan menestys alkaa järjestötyöstä

03.09.2019

Vuoden 2023 eduskuntavaaleissa Keskustan on oltava priimakunnossa, täydessä iskussa. Matkaa sinne on vajaat neljä vuotta. Kyseessä on maraton, ei 100 metrin pikamatka. Kuntoa on lähdettävä kohottavaan määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti.

Samalla, kun voitamme kevään 2023 vaalit, olemme myös uudistaneet järjestötyömme. Keskusta on keväällä 2023 puolue, johon on ilo kuulua, jonka toiminnasta saa merkitystä elämään ja jonka kautta pääsee aidosti vaikuttamaan.

Kun kilpailemme tavallisten ihmisten luottamuksesta, kilpailemme samalla myös heidän ajastaan. Keskustan on oltava puolue, johon voi luottaa, ja johon ihmiset haluavat käyttää kallisarvoista aikaansa.

On itsestään selvää, että meidän on pystyttävä vastaamaan siihen, miksi Keskustaan kannattaa luottaa ja käyttää ainoa kallisarvoinen äänensä meihin. Sen lisäksi on kuitenkin pystyttävä kertomaan, miksi keskiviikkoiltaa kannattaa viettää Keskustan tapahtumassa. Tavallisena keskiviikkoiltana kilpailemme ajasta esimerkiksi perheen, liikunnan, työn tai kulttuurin parissa. Meidän on oltava sen arvoinen järjestö, että ihmiset haluavat antaa meille aikaansa.

Puoluesihteeri ja puoluetoimiston työntekijät sekä piirien ja sisarjärjestöjen työntekijät ovat kumppaneita koko matkalla. Samalla on aika tuoda puolueen jäsenet rakentamaan yhdessä uutta Keskustaa ja uuden vuosikymmenen puoluetoimintaa.

Olen laatinut suuntaviivoja Keskustan järjestötyön kohentamiselle seuraaville kolmelle vuodelle. Keskiössä niissä on yhdessä tekeminen. Yhdessä me nostamme Keskustan täyteen iskuun.

Vuosi 2019

Keskustan nousu lähtee peruskuntokaudella. Olemme eduskuntavaaleihin valmistelleet erinomaisia ohjelmia, joita valmistelemassa oli satoja keskustalaisia. Työryhmät tekivät hienoa työtä. Näiden ohjelmien kannattelemana on syytä ensiksi pysähtyä sen äärelle, mikä Keskusta on nyt ja miten sanoitamme sen tulevalle vuosikymmenelle.

Vuonna 2019:

  • Keskustan nykyinen arvot, visio ja missio -ohjelma vanhenee vuonna 2020. Heti valituksi tultuani aloittaisin uuden visiotyön, johon koko Keskustan kenttä pääsee osallistumaan. Meidän on päätettävä yhdessä, mikä on Keskustan tarkoitus ja miksi me olemme olemassa. Uusi visio-ohjelma tuodaan hyväksyttäväksi koko puolueen voimin Vantaan puoluekokouksessa 2020. Se luo perustan 2020-luvun juurensa tuntevalle ja ajassa elävälle keskustapolitiikalle.
  • Keskustan koulutus- ja tapahtumatyö on uudistettava. Perustan moninapaiset työryhmät visioimaan ja rakentamaan Keskustan tulevia koulutuksia, viestintää ja tapahtumia. Päivitämme tupaillat, politiikka- ja toimintapäivät sekä risteilyt vastaamaan uuden ajan tarpeita. Työryhmä luo konsepteja, jotka voidaan toteuttaa paikallisesti ja piireittäin kunkin alueen omiin tarpeisiin räätälöitynä. Vähemmän luentoja ja byrokratiaa, enemmän keskustelua ja toimintaa. Tähän työhön tarvitaan Keskustan kenttää, koska kenttä tietää parhaiten, mitä tietoa ja taitoa kentällä tarvitaan. Esimerkiksi Vaikuttajakiihdyttämön kaltainen arvopohjaiseen vaikuttamiseen valmentava koulutusohjelma on tulevaisuuden puoluetoimintaa. Työryhmät myös miettivät, miten tuleva ohjelmatyö järjestetään nykyaikaisesti. Tuloksia laitetaan käytäntöön vuonna 2020.

Vuosi 2020:

Kuntavaalit ovat maratonimme ensimmäinen välietappi. Niiden pohjaa on ryhdyttävä luomaan heti. Vuosi 2020 tulee olemaan valtavan tärkeä siinä, että teemme väkevän tuloksen kuntavaaleissa vuonna 2021.

Vuonna 2020:

  • Ehdokashankintaa tehdään läpi vuoden vahvalla intensiteetillä. Hommaa ei jätetä viimeisen kuukauden varaan. Laitan myös itseni likoon ehdokkaiden pyytämisessä. Ehdokaskoulutukset aloitetaan ajoissa ja erityisesti ensikertalaisille järjestetään käytännönläheistä koulutusta.
  • Kuntavaaliohjelma tehdään yhdessä. Kevään 2021 kuntavaaliohjelmaa ei valmistella puoluetoimiston uumenissa vaan siihen osallistutaan jokaisessa kunnassa ja piirissä. Ideoita ja ajatuksia tuodaan yhteen esimerkiksi piirien edustajista kootun keskustyöryhmän kautta. Ohjelman eri versioita tuodaan esille ja niistä keskustellaan rohkeasti.
  • Vantaan puoluekokous 2020 on uuden Keskustan aamunkoi. Rakennamme Vantaalle massiivisen kansanvallan juhlan ja teemme siitä paikan, jossa Keskustaan on helppo tutustua. Esimerkiksi kepuoppaiden avulla kuka tahansa saa tulla aistimaan Keskustan ainutlaatuista puoluekokousta. Näytämme, että olemme porukka, johon on ilo kuulua.
  • Kuntavaalien 2021 materiaalit, kampanjasuunnitelma, ilme ja ohjelma ovat valmiit marraskuussa 2020.

Vuosi 2021:

Kuntavaalit ovat maratonimme kestävyyskunnon tärkein mittari. Vaalit näyttävät suuntaa siitä, mihin olemme menossa ja mitä meidän on vielä tehtävä. Meillä on selkeät viestit, olemme kiinnostava kansanliike ja kannatuksemme on nousussa.

Itseluottamuksemme on palautunut, olemme oikeudenmukaista Suomea rakentava hyvähenkinen joukko, jolla on sanottavaa ja jota kuunnellaan.

Vuonna 2021:

  • Kevään 2021 keskitymme valmistautumaan kuntavaaleihin. Koska kuntavaalien materiaalit, kampanjasuunnitelma, ilme ja ohjelma ovat valmiit marraskuussa 2020, voimme kevään keskittyä olennaiseen: kampanjointiin. Kehitämme uusia tapoja kampanjoida ja koulutamme jokaisen ehdokkaan itsevarmaksi ja osaavaksi keskustalaiseksi ehdokkaaksi. Vaaleissa näytämme hyvältä, kuulostamme aidolta ja vakuuttavalta ja teemme voitokkaan tuloksen.
  • Vaalien jälkeen käynnistämme huhti-toukokuun kestävän aidon vuoropuhelun siitä, miten vaalit menivät. Jaamme hyviä kokemuksia, perkaamme huonoja kokemuksia ja opimme toinen toisiltamme. Vaalien jälkeinen vuoropuhelu suunnitellaan jo hyvissä ajoin ennen vaaleja, jotta jokainen ehdokas ja jokainen aktiivi voi kokea, että vaalitulos on aidosti analysoitu ja jokaista on aivan oikeasti kuultu. Vuoropuhelu on suunnitelmallista, jäsenneltyä ja sen johtopäätökset johtavat aitoihin toimenpiteisiin.
  • Syksyllä 2021 ryhdymme toimenpiteisiin niin kevään vaalianalyysin pohjalta kuin koulutus- ja tapahtumauudistuksen innostamana. Ryhdymme valmistautumaan kohti eduskuntavaaleja 2023.

Olisi hienoa, jos pystyisin ennustamaan, miltä maailma näyttää syksyllä 2021. Näin ei kuitenkaan ole. Meidän on kyettävä katsomaan tarpeeksi pitkälle, mutta myös jättämään avaruutta tuleville muutoksille, joita nykyajan maailmassa on kiihtyvällä tahdilla. Keskustan on järjestönä ja puolueena tuotava lisäarvoa ihmisten elämään. Sitä varten tarvitsemme merkittävän hengennostatuksen myös järjestötyöhön. Koska kannatuksemme kivijalka on onnistuneessa ja merkityksellisessä järjestötyössä.

Tähän kaikkeen kutsun Sinua mukaan.

Terveisin

Antti Kaikkonen

– Keskustan Kaikkonen –