Kaikkoselle tukea Keskustan naisvaikuttajilta

04.09.2019

Kaikkosesta Keskustalle kokenut ja yhteistyökykyinen puheenjohtaja

Keskusta valitsee lauantaina Kouvolassa uuden puheenjohtajan. Sillä on kaksi hyvää ehdokasta, joista molemmilla on omat vahvuutensa. Allekirjoittaneet tukevat Antti Kaikkosta.

Keskustan puheenjohtajan tehtävä on vaativa, painava vastuun paikka. Näemme, että nyt vaikeassa tilanteessa puolue tarvitsee kokeneen, keskustelevan puheenjohtajan, jolla on laaja käsitys suomalaisten erilaisista elämänpiireistä. Keskustan ja sen puheenjohtajan on tunnettava puolueen juuret ja perusarvot, mutta hänen on pystyttävä kurkottamaan myös tulevaisuuteen ja nähtävä Keskustan nykyistä kannattajakuntaa laajemmalle. Antista saamme puheenjohtajan, jonka johdolla kykenemme terävöittämään keskustan ydintehtäviä suomalaisessa yhteiskunnassa.

Antti Kaikkonen on koeteltu monenlaisissa tehtävissä ja elämäntilanteissa. Hän on osoittanut pystyvänsä puhuttelemaan erilaisia ihmisiä niin maaseudulla kuin kaupungeissa ja kykenevänsä käymään vuoropuhelua yli puoluerajojen. Suomessakin elämme erilaisten kuplien ja kärjistyvien puheiden ilmapiirissä. Keskustan on kannettava yhteistyön ja ratkaisujen lippua, mikä rooli sillä on usein ollut historiansa aikana. Tätä toimintatapaa tulevan puheenjohtajan tulee vahvistaa. Luotamme, että Antilla on sekä kykyä johtaa politiikan polarisoituneita keskusteluita ilmastonmuutoksesta maahanmuuttokysymyksiin että kykyä innostaa ja sitouttaa ihmisiä mukaan kansalaistoimintaan ja sen uusiin muotoihin.

Meille Keskusta on sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolue, joka puolustaa kaikista heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä, olivat he sitten lapsia, nuoria, eläkeläisiä tai työelämän murroksen kourissa. Keskustan on pysyttävä ihmisten arjen pulssilla koko Suomessa. Antissa näemme luontevan puolestapuhujan keskustalaiselle arvomaailmalle.

Antti on uuden ajan joukkuepelaaja. Hän on valmis tekemään maaleja, mutta meitä kaikkia keskustalaisia tarvitaan antamaan hyviä syöttöjä. Tuemme Antti Kaikkosta Keskustan puheenjohtajaksi.

Liisa Hyssälä
Marisanna Jarva
Anneli Jäätteenmäki
Elsi Katainen
Hilkka Kemppi
Eeva Kuuskoski
Mirja Ryynänen
Anu Vehviläinen